Vi har ändrade telefontider med anledning av covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är måndag, onsdag,torsdag, fredag kl 08:30-16:00 samt tisdag kl 08:30-17:30
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag - fredag) kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Så här behandlar TFF dina personuppgifter

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige och vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Vi behandlar personuppgifter inom vår skadereglering, hantering av trafikförsäkringsavgiften och administration av Trafikskadenämnden.

Vi behandlar också namn och adressuppgifter till kontaktpersoner på medlemsbolagen, vilket främst sker hos Staben men även av andra inom TFF. Inom ramen för verksamheten samverkar TFF också med företag, organisationer och myndigheter. Vi tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter beror på i vilken del av vår verksamhet som uppgifterna behandlas. 

Här kan du läsa om hur vi hämtar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du tillvaratar dina rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar om dig: 

Jag har varit inblandad i en trafikskada, varit vittne till en trafikskada eller förekommer av annan anledning i TFF:s skadeakter.

Jag har fått eller bestridit ett krav från TFF.

Jag har varit på utbildning anordnad av TFF.

Jag själv, min arbetsgivare eller min uppdragsgivare har lämnat uppgifter för stilleståndsberäkning.

Jag är besökare hos TFF.

Vi hanterar personuppgifter i samband med administration av Trafikskadenämnden. På Trafikskadenämndens webbplats finns mer information om hur nämnden hanterar personuppgifter.