Det här är Trafikförsäkringsföreningen

TFF är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Det här är våra huvuduppgifter:

Vi tar ut en trafikförsäkringsavgift av den som inte har försäkrat sitt fordon.

Den som har ett motorfordon måste enligt lag teckna en trafikförsäkring från första dagen man äger det. Försäkringen ersätter de eventuella skador som fordonet orsakar i trafiken. Den som inte försäkrar sitt fordon måste betala en avgift till TFF. Avgiften är mycket högre än en vanlig försäkringspremie och tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat. Om fordonet är avställt eller avregistrerat behövs ingen trafikförsäkring.

Vi ger ersättning till den som blivit skadad eller fått något förstört av ett oförsäkrat, okänt eller utländskt fordon.

Om ett sådant fordon orsakar en skada så finns det inget försäkringsbolag som kan betala ut ersättning. Då hjälper TFF till. Pengarna vi får in på trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de personer som blivit drabbade.

Trots att det är lag på att ha trafikförsäkring så finns det omkring 50.000 oförsäkrade fordon i Sverige. De orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor om året. Ett av TFF:s uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet och så här arbetar vi med det.

Vi tar tillvara svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet

Vi arbetar även på en europeisk nivå inom Gröna kort-systemet och andra organisationer. Här handlar det bland annat om att underlätta för människor som är på resa utomlands och råkar ut för en olycka i trafiken. Det innebär till exempel att trafikförsäkringen gäller över landsgränserna och att den som drabbas av skada av ett utländskt fordon garanteras ersättning.

 

TFF bildades 1929 när Sverige fick obligatorisk trafikförsäkring. Alla trafikförsäkringsbolag i landet är enligt lag medlemmar i TFF. Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Stadgarna är fastställda av regeringen och enligt dessa står vi under Finansinspektionens tillsyn.