Det här är Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet.

  • Vi ger ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon.

  • Vi tar ut en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) av de personer som inte har trafikförsäkrat sitt eller sina motorfordon.

  • Vi tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

Ytterligare ett av våra uppdrag handlar om att minska andelen oförsäkrade fordon i Sverige och så här arbetar vi med detta område.   

TFF bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Stadgarna är fastställda av regeringen och vi står under tillsyn av Finansinspektionen.

Läs mer om TFF i presentationsbladet (pdf).