Vi har ändrade telefontider med anledning av covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag - fredag) kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag - fredag) kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Det här är Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet.

Det här är våra huvuduppgifter:

Vi tar ut en lagstadgad avgift (trafikförsäkringsavgift) av de personer som inte har trafikförsäkrat sitt eller sina motorfordon.

Den som äger ett motorfordon måste enligt lag teckna trafikförsäkring från första dagen man äger det. Försäkringen ersätter de eventuella skador som fordonet orsakar i trafiken. Den som inte försäkrar sitt fordon är tvungen att betala en trafikförsäkringsavgift till TFF. Avgiften är mycket högre än en vanlig försäkringspremie och tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat. Är fordonet avställt eller avregistrerat behövs ingen trafikförsäkring.

Vi ger ersättning till de personer som blivit skadade eller fått något förstört av ett okänt, oförsäkrat eller utländskt fordon.

Om ett oförsäkrat fordon orsakar en skada finns det inget försäkringsbolag som kan betala ut ersättning. Det är då TFF hjälper till. De pengar som vi får in på trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de personer som blivit skadade eller fått någonting förstört av ett oförsäkrat fordon.

Trots att det är lag på att ha trafikförsäkring så finns det omkring 55.000 oförsäkrade fordon i Sverige. De orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor om året. Ett av våra uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet.

Vi tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

Vi arbetar även på en europeisk nivå. Här handlar det om att underlätta för människor som är på resa utomlands och råkar ut för en olycka i trafiken. Det europeiska samarbetet innebär exempelvis att trafikförsäkringen gäller över landsgränserna och att den som drabbas av skada av ett utländskt fordon garanteras ersättning.

Ytterligare ett av våra uppdrag handlar om att minska andelen oförsäkrade fordon i Sverige och så här arbetar vi med detta område.

TFF bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Stadgarna är fastställda av regeringen och vi står under tillsyn av Finansinspektionen.