Det här är Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Det här är våra huvuduppgifter:

Vi tar ut en trafikförsäkringsavgift av den som inte har trafikförsäkrat sitt/sina motorfordon.

Den som har ett motorfordon måste enligt lag teckna en trafikförsäkring från första dagen man äger det. Försäkringen ersätter de eventuella skador som fordonet orsakar i trafiken. Den som inte försäkrar sitt fordon måste betala en trafikförsäkringsavgift till TFF. Avgiften är mycket högre än en vanlig försäkringspremie och tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat. Om fordonet är avställt eller avregistrerat behövs ingen trafikförsäkring.

Vi ger ersättning till den som blivit skadad eller fått något förstört av ett oförsäkrat, okänt eller utländskt fordon.

Om ett oförsäkrat fordon orsakar en skada finns det inget försäkringsbolag som kan betala ut ersättning. Det är då TFF hjälper till. De pengar som vi får in på trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de personer som blivit drabbade av ett oförsäkrat fordon.

Trots att det är lag på att ha trafikförsäkring så finns det omkring 50.000 oförsäkrade fordon i Sverige. De orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor om året. Ett av våra uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet och så här arbetar vi med det.

Vi tillvaratar svenska intressen i det internationella trafikförsäkringssamarbetet inom Gröna Kort-systemet och andra organisationer.

Vi arbetar även på en europeisk nivå. Här handlar det om att underlätta för människor som är på resa utomlands och råkar ut för en olycka i trafiken. Det europeiska samarbetet innebär exempelvis att trafikförsäkringen gäller över landsgränserna och att den som drabbas av skada av ett utländskt fordon garanteras ersättning.

TFF bildades 1929 när obligatorisk trafikförsäkring infördes i Sverige. Alla trafikförsäkringsbolag i Sverige är enligt lag medlemmar. Verksamheten grundas i huvudsak på bestämmelser i trafikskadelagen. Stadgarna är fastställda av regeringen och enligt dessa står vi under Finansinspektionens tillsyn.