För försäkringsbolag

Här finns material som främst riktar sig till Trafikförsäkringsföreningens (TFF) medlemmar. Det är till exempel cirkulärmeddelanden, avtal och EU-direktiv som styr vår verksamhet samt nyheter som gäller det internationella samarbetet.