Korrespondenter

Korrespondenten företräder den utländska partens försäkringsbolag vid trafikskada i Sverige, när utländska parten är vållande.

Vänligen notera att vissa kontaktuppgifter kan vara inaktuella på grund av pågående systembyte. Vid osäkerhet rekommenderar vi att uppgifterna verifieras hos berört företag.

Välj land i listan till höger.

Label
Utländskt bolag Kod Korrespondent