Skaderegleringsrepresentanter Skaderegleringsrepresentanter

Här visas vilken skaderegleringsrepresentant ett svenskt bolag har i utlandet, i enlighet med EU:s 4:e motorförsäkringsdirektiv. Välj listsymbolen i SR-kolumnen för att se det svenska bolagets representanter.

Uppgifterna baseras på den information som TFF får av respektive försäkringsbolag. Uppgifterna ändras endast efter det att berört bolag kontaktat TFF.

Vänligen notera att vissa kontaktuppgifter kan vara inaktuella på grund av pågående systembyte. Vid osäkerhet rekommenderar vi att uppgifterna verifieras hos berört företag.

Bolagsnamn Kod Kategori SR

SVERIGE = Medlemsbolag i Sverige

FOS =  Utlandsbolag, Freedom of Service

FILIAL = Utlandsbolag med filial i Sverige

Boxadress Url Postnr Stad Email Telefon Fax Info A-Ö Co
AIG Europe S.A.   S-0227 FILIAL
    Västra Järnvägsgatan 7, 8tr, Box 3506 http://www.aig.com 103 69 Stockholm claims.sweden@aig.com Tel: +46 8506920 98 A
Allianz Global Corporate & Specialty AG   S-0 FILIAL
    Serienummer 997015 SE-10653 Stockholm mikael.granstrom@allianz.com Tel: +45 32 70 00 05 A
AXA Corporate Solutions Assurance   S-0204 SVERIGE
    P.O. Box 6044 http://www.crawco.se SE-171 06 Solna bilskador.axa@crawco.se Tel: +46 10 410 70 00 A
B         B
Chubb European Group Limited filial Sverige   S-0037 FILIAL
    P.O. Box 868 http://www.chubb.com SE-101 37 Stockholm nordic.claims@Chubb.com Tel: 4686925400 C
Dalarnas Försäkringsbolag   S-0103 SVERIGE
    P.O. Box 3 http://www.lansforsakringar.se SE-791 21 Falun motorskador@dalarnas.se Tel: 462393000 D
Dina Försäkring AB   S-0054 SVERIGE
    P.O. Box 2372 http://www.dina.se SE-103 18 Stockholm fcd@dina.se Tel: +468 51803700 D
Eir Försäkring AB   S-0230 SVERIGE
    Box 3132 103 62 STOCKHOLM skador@eirforsakring.se E
ETU Forsikring A/S   S-0229 FOS
    Haervejen 8 DK-6230 Rodekro skador@sensorforsakring.se E
Euro Insurances DAC   S-0070 FOS
    Box 511 http://www.euroinsurances.net SE-169 29 Solna claims@claimsmanagementsverige.com Tel: +46 8 470 26 00 E
Folksam ömsesidig sakförsäkring   S-0027 SVERIGE
    - http://www.folksam.se SE-106 60 Stockholm motorutland@folksam.se Tel: 46771950950 F
Folksam ömsesidig sakförsäkring   S-0055 SVERIGE
    - http://www.folksam.se SE-106 60 Stockholm motorutland@folksam.se Tel: 4687726000 F
Försäkrings AB Göta Lejon   S-0153 SVERIGE
    Box 1086 SE-405 23 Göteborg fordonsforsakring@gsl.goteborg.se Tel: +46 31 368 49 40 F
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial   S-0207 FILIAL
    Box 3031 http://www.gjensidige.se SE-103 61 Stockholm fcd@gjensidige.se Tel: +46 (0)10 4839060 G
Greenval Insurance Company DAC   S-0222 SVERIGE
    Box 80 SE-182 11 Stockholm insurance@arval.se Tel: +46 87 99 88 90 G
HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland   S-0217 FILIAL
    c/o Van Ameyde Sweden AB http://www.hdi.global 372 02 KALLINGE Kallinge claims@vanamyede.se Tel: 0457-256 00 H
HDI Global Specialty SE   S-0210 FILIAL
    Box 3489 SE-103 69 Stockholm motorskador@svedea.se Tel: +46(0) 771160190 H
ICA Försäkring AB   S-0157 SVERIGE
    Box 4075 169 04 SOLNA forsakring@ica.se Tel: +46 33 435 98 00 I
If - Märkesförsäkring   S-0015 SVERIGE
    M30 http://www.pg.if.se SE-106 80 Stockholm motorsupport@if.se Tel: 46854170610 I
If - Volvia Försäkringar   S-0041 SVERIGE
    V 400 http://volvia.se SE-106 80 Stockholm info@volvia.se Tel: +46313456700 (If Vol I
If Skadeförsäkring AB   S-0005 SVERIGE
    P100 http://www.if.se SE-106 80 Stockholm fcd@if.se Tel: +46 31 749 43 10 I
J         J
K         K
Lloyd’s Insurance Company S.A./NV   S-0228 FOS
    Rue Royale 97, 4th floor 1000 Brussels claims@vanameyde.se L
Lloyd's Association of Underwriters Storbritannien   S-0212 SVERIGE
    Sveavägen 20, 6th fl http://www.lloyds.com SE-111 57 Stockholm erik.borjesson@lloyds.com Tel: 46854525541 L
Länsförsäkringar AB (publ)   S-0026 SVERIGE
    106 50 Stockholm http://www.lansforsakringar.se SE-106 50 Stockholm fcd@lansforsakringar.se Tel: 46858840000 L
Länsförsäkringar Bergslagen   S-0137 SVERIGE
    P.O. Box 1046 http://www.lansforsakringar.se SE-721 26 Västerås motorskador@lfbergslagen.se Tel: 4621190100 L
Länsförsäkringar Blekinge   S-0102 SVERIGE
    P.O. Box 24 http://www.lansforsakringar.se SE-374 21 Karlshamn motorskada@lfblekinge.se Tel: 46454302300 L
Länsförsäkringar Gotland   S-0143 SVERIGE
    P.O. Box 1224 http://www.lansforsakringar.se SE-621 23 Visby info@lfgotland.se Tel: 46498281850 L
Länsförsäkringar Gävleborg   S-0108 SVERIGE
    P.O. Box 206 http://www.lansforsakringar.se SE-801 03 Gävle motorskador@lfgavleborg.se Tel: 4626147500 L
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad   S-0109 SVERIGE
    P.O. Box 133 http://www.lansforsakringar.se SE-291 22 Kristianstad skador.gk@lansforsakringar.se Tel: 46441196200 L
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän   S-0110 SVERIGE
    - http://www.lansforsakringar.se SE-404 84 Göteborg motorskada@Gbg.Lansforsakringar.se Tel: 4631638000 L
Länsförsäkringar Halland   S-0111 SVERIGE
    P.O. Box 518 http://www.lansforsakringar.se SE-301 80 Halmstad Skadorfordon@lfhalland.se Tel: 4635151000 L
Länsförsäkringar Jämtland   S-0114 SVERIGE
    P.O. Box 367 http://www.lansforsakringar.se SE-831 25 Östersund fordonsskador@lfz.se Tel: 4663193300 L
Länsförsäkringar Jönköping   S-0115 SVERIGE
    P.O. Box 623 http://www.lansforsakringar.se SE-551 18 Jönköping fordonsskador@lfj.se Tel: 4636199000 L
Länsförsäkringar Kalmar län   S-0116 SVERIGE
    P.O. Box 748 http://www.lansforsakringar.se SE-391 27 Kalmar Skador@lfkalmar.se Tel: 4620661100 L
Länsförsäkringar Kronoberg   S-0121 SVERIGE
    P.O. Box 1503 http://www.lansforsakringar.se SE-35115 Växjö mosk@lfkronoberg.se Tel: 46470720000 L
Länsförsäkringar Norrbotten   S-0124 SVERIGE
    P.O. Box 937 http://www.lansforsakringar.se SE-971 28 Luleå bilskador@lfnorrbotten.se Tel: 46920242500 L
Länsförsäkringar Skaraborg   S-0127 SVERIGE
    P.O. Box 600 http://www.lansforsakringar.se SE-541 29 Skövde Motorskada@LFskaraborg.se Tel: 46500777000 L
Länsförsäkringar Skåne   S-0150 SVERIGE
    P.O. Box 742 http://www.lansforsakringar.se SE-251 07 Helsingborg motor.skane@lansforsakringar.se Tel: 46426338000 L
Länsförsäkringar Stockholm   S-0128 SVERIGE
    - http://www.lansforsakringar.se SE-169 97 SOLNA skador@sth.lansforsakringar.se Tel: 46856283000 L
Länsförsäkringar Södermanland   S-0129 SVERIGE
    P.O. Box 147 http://www.lansforsakringar.se SE-611 24 Nyköping fordonsskador@lfs.se Tel: 46155484000 L
Länsförsäkringar Uppsala   S-0131 SVERIGE
    P.O. Box 2147 http://www.lansforsakringar.se SE-750 02 Uppsala motorskador.uppsala@lansforsäkringar.se Tel: 4618685500 L
Länsförsäkringar Värmland   S-0132 SVERIGE
    P.O. Box 367 http://www.lansforsakringar.se SE-651 09 Karlstad mosk@lfvarmland.se Tel: 46547751500 L
Länsförsäkringar Västerbotten   S-0134 SVERIGE
    P.O. Box 153 http://www.lansforsakringar.se SE-901 04 Umeå Fordonsskador@LFvasterbotten.se Tel: 4690109000 L
Länsförsäkringar Västernorrland   S-0135 SVERIGE
    P.O. Box 164 http://www.lansforsakringar.se SE-871 24 Härnösand skador@lfy.se Tel: 4661125300 L
Länsförsäkringar Älvsborg   S-0104 SVERIGE
    P.O. Box 1107 http://www.lansforsakringar.se SE-462 28 Vänersborg motorskada@alvsborg.lansforsakringar.se Tel: 46521273000 L
Länsförsäkringar Östgöta   S-0142 SVERIGE
    P.O. Box 400 http://www.lansforsakringar.se SE-581 04 Linköping motorskador@lfostgota.se Tel: 4613290000 L
MMA IARD Assurances Mututelles   S-0220 FOS
    Flemminggatan 18 10626 Stockholm service.reclamations@groupe-mma.fr Tel: / M
MMA IARD SA   S-0219 FOS
    14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 service.reclamations@groupe-mma.fr Tel: 0 M
Moderna Försäkringar   S-0036 FILIAL
    P.O. Box 7830 http://www.modernaforsakringar.se SE-103 98 Stockholm fcd@modernaforsakringar.se Tel: +46(0)8 68412000 M
N         N
O         O
Probus Insurance Company   S-0065 SVERIGE
    Scheelegatan 1 SE-112 23 Stockholm sverige@avus-claims.com Tel: 46854571051 P
Protector Försäkring Sverige, filial Protector Forsikring ASA Norge   S-0209 FILIAL
    Västra Trädgårdsgatan 15 S-111 53 Stockholm skador@protectorforsakring.se Tel: +46 (0) 8 410 637 00 P
QBE Europe SA/NV, filial Sverige   S-0044 FILIAL
    Kungsgatan 27 SE-111 56 Stockholm claims-sweden@se.qbe.com Tel: +46(0) 858751400 Q
R         R
Sofinsod Insurance Designated Activity Company   S-0223 SVERIGE
    Box 6044 171 06 Stockholm bilskador.sofinsod@crawco.se Tel: +46 10 410 70 00 S
Solid Försäkringsaktiebolag   S-0155 SVERIGE
    Box 22068 http://www.solidab.se SE-250 22 Helsingborg fcd@gjensidige.se Tel: +46 (0)42 38 21 00 S
Stockholmsregionens Försäkring AB   S-0156 SVERIGE
    Box 16250 SE-103 24 Stockholm skador@srfab.net Tel: +46 (0)8 412 97 40 S
Tre Kronor Försäkrings AB   S-0152 SVERIGE
    106 60 Stockholm http://www.3kronor.se SE-106 60 Stockholm fcd@3kronor.se Tel: 4686179900 T
Trygg-Hansa Försäkring filial   S-0001 FILIAL
    Box 293 http://www.trygghansa.se SE-106 26 Stockholm fcd@trygghansa.se Tel: +46 (0)77 11 11 600 T
UPS International Insurance Ltd   S-0072 SVERIGE
    P.O. Box 6044 http://crawco.se SE-171 06 Solna ups@crawco.se Tel: +46 10 410 70 00 U
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial   S-0221 FILIAL
    Birger Jarlsgatan 22 114 34 Stockholm bilskador@wrberkley.com Tel: +46 (0)8 410 337 00 W
Vabis Försäkrings AB   S-0061 SVERIGE
    c/o Scania SE-151 87 Södertälje xx@yy.se Tel: 46855381000 V
Watercircles Forsikring ASA   S-0224 FILIAL
    Torshamnsgatan 35 SE-164 40 STOCKHOLM skador@watercircles.se Tel: +46(0) 851729600 W
Volvo Group Insurance Försäkringsaktiebolag   S- SVERIGE
    Avd AA12520, ARCE3 405 08 mikael.lyngstam@volvo.com Tel: +46 (0)31 66 12 75 V
X         X
Y         Y
Zurich Insurance plc (Ireland), filial Sverige   S-0200 FILIAL
    P.O. Box 5069 SE-102 42 Stockholm nordic.motorclaims@zurich.com Tel: +46(0) 857933000 Z
Å         Å
Ä         Ä
Ö         Ö
Uppdaterad 2022-06-29 12:00