Skaderegleringsrepresentanter Skaderegleringsrepresentanter

Här visas vilken skaderegleringsrepresentant ett svenskt bolag har i utlandet, i enlighet med EU:s 4:e motorförsäkringsdirektiv. Välj listsymbolen i SR-kolumnen för att se det svenska bolagets representanter.

Uppgifterna baseras på den information som TFF får av respektive försäkringsbolag. Uppgifterna ändras endast efter det att berört bolag kontaktat TFF.

Vänligen notera att vissa kontaktuppgifter kan vara inaktuella på grund av pågående systembyte. Vid osäkerhet rekommenderar vi att uppgifterna verifieras hos berört företag.

Bolagsnamn Kod Kategori SR

SVERIGE = Medlemsbolag i Sverige

FOS =  Utlandsbolag, Freedom of Service

FILIAL = Utlandsbolag med filial i Sverige

Boxadress Url Postnr Stad Email Telefon Fax Info A-Ö Co
Dalarnas Försäkringsbolag   S-0103 SVERIGE
    Box 3 www.lansforsakringar.se 791 21 FALUN info@dalarnas.se| tel: +46 (0)23 930 00| D
Dina Försäkring AB   S-0054 SVERIGE
    Box 2372 www.dina.se 103 18 STOCKHOLM motorskador@dina.se| tel: +46 (0)8 518 037 00| D
Eir Försäkring AB   S-0230 SVERIGE
    103 62 STOCKHOLM E
Folksam ömsesidig sakförsäkring   S-0027 SVERIGE
    www.folksam.se 106 60 STOCKHOLM motorutland@folksam.se| tel: +46 (0)771 960 960| F
Folksam ömsesidig sakförsäkring, Företagskunder   S-0055 SVERIGE
    www.folksam.se 106 60 Stockholm motorskador.foretag@folksam.se| tel: +46 (0)771 950 950| F
Försäkrings AB Göta Lejon   S-0153 SVERIGE
    Stora Badhusgatan 6 411 21 GÖTEBORG fordonsforsakring@gsl.goteborg.se| tel: +46 (0)31 368 49 40| fax: +46 (0)31 368 55 04 F
ICA Försäkring AB   S-0157 SVERIGE
    www.icaforsakring.se 171 93 SOLNA motorskador@ica.se| tel: +46 33 47 47 90| I
If - Volvia Försäkringar   S-0041 SVERIGE
    V400 www.volvia.se 106 80 STOCKHOLM info@volvia.se| tel: +46 (0)31 345 67 00| I
If Märkesförsäkring   S-0015 SVERIGE
    M30 106 80 STOCKHOLM motorsupport@if.se| I
If Skadeförsäkring AB   S-0005 SVERIGE
    All skadepost för privatkunder, P100 www.if.se 106 80 Stockholm motorskador.privat@if.se| tel: +46(0)771 43 00 00 (vxl)| I
Länsförsäkringar AB (publ)   S-0026 SVERIGE
    www.lansforsakringar.se 106 50 STOCKHOLM fcd@lansforsakringar.se| tel: +46 (0)588 400 00| L
Länsförsäkringar Bergslagen   S-0137 SVERIGE
    Box 1046 www.lansforsakringar.se 721 26 VÄSTERÅS info@lfbergslagen.se| tel: +46 (0)21 19 01 00| L
Länsförsäkringar Blekinge   S-0102 SVERIGE
    Box 24 www.lansforsakringar.se 374 21 KARLSHAMN info@lfblekinge.se| tel: +46 (0)454 30 23 00| L
Länsförsäkringar Gotland   S-0143 SVERIGE
    Box 1224 www.lansforsakringar.se 621 23 VISBY info@lfgotland.se| tel: +46 (0)498 28 18 50| L
Länsförsäkringar Gävleborg   S-0108 SVERIGE
    Box 206 www.lansforsakringar.se 801 03 GÄVLE info@LFgavleborg.se| tel: +46 (0)26 14 75 00| L
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad   S-0109 SVERIGE
    Box 133 www.lansforsakringar.se 291 22 KRISTIANSTAD info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se| tel: +46 (0)441 19 62 00| L
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän   S-0110 SVERIGE
    www.lansforsakringar.se 404 84 GÖTEBORG info@gbg.lansforsakringar.se| tel: +46 (0)31 63 80 00| L
Länsförsäkringar Halland   S-0111 SVERIGE
    Box 518 www.lansforsakringar.se 301 80 HALMSTAD info@LFhalland.se| tel: +46 (0)35 15 10 00| L
Länsförsäkringar Jämtland   S-0114 SVERIGE
    Box 367 www.lansforsakringar.se 831 25 ÖSTERSUND info@lfz.se| tel: +46 (0)63 19 33 00| L
Länsförsäkringar Jönköping   S-0115 SVERIGE
    Box 623 www.lansforsakringar.se 551 18 JÖNKÖPING info@lfj.se| tel: +46 (0)36 19 90 00| L
Länsförsäkringar Kalmar län   S-0116 SVERIGE
    Box 748 www.lansforsakringar.se 391 27 KALMAR info@LFkalmar.se| tel: 020 66 11 00| fax: +46 (0)480 268 50 L
Länsförsäkringar Kronoberg   S-0121 SVERIGE
    Box 1503 www.lansforsakringar.se 351 15 VÄXJÖ info@LFkronoberg.se| tel: +45 (0)470 72 00 00| L
Länsförsäkringar Norrbotten   S-0124 SVERIGE
    Box 937 www.lansforsakringar.se 971 28 LULEÅ info@lfnorrbotten.se| tel: +46 (0)920 24 25 00| L
Länsförsäkringar Skaraborg   S-0127 SVERIGE
    Box 600 www.lansforsakringar.se 541 29 SKÖVDE info@lfr.se| tel: +46 (0)500 77 70 00| L
Länsförsäkringar Skåne   S-0150 SVERIGE
    Box 742 www.lansforsakringar.se 251 07 HELSINGBORG Motor.skane@lansforsakringar.se| tel: +46 (0)42 633 80 00| L
Länsförsäkringar Stockholm   S-0128 SVERIGE
    www.lansforsakringar.se 169 97 SOLNA info@sth.lansforsakringar.se| tel: +46 (0)8 562 830 00| L
Länsförsäkringar Södermanland   S-0129 SVERIGE
    Box 147 www.lansforsakringar.se 611 24 NYKÖPING info@lfs.se| tel: +46 (0)155 48 40 00| L
Länsförsäkringar Uppsala   S-0131 SVERIGE
    Box 2147 www.lansforsakringar.se 750 02 UPPSALA info.uppsala@lansforsakringar.se| tel: +46 (0)18 68 55 00| L
Länsförsäkringar Värmland   S-0132 SVERIGE
    Box 367 www.lansforsakringar.se 651 09 KARLSTAD info@lfvarmland.se| tel: +46 (0)54 775 15 00| L
Länsförsäkringar Västerbotten   S-0134 SVERIGE
    Box 153 www.lansforsakringar.se 901 04 UMEÅ info@LFvasterbotten.se| tel: +46 (0)90 10 90 00| L
Länsförsäkringar Västernorrland   S-0135 SVERIGE
    Box 164 www.lansforsakringar.se 871 24 HÄRNÖSAND info@lfy.se| tel: +46 (0)611 253 00| L
Länsförsäkringar Älvsborg   S-0104 SVERIGE
    Box 1107 www.lansforsakringar.se 462 28 VÄNERSBORG info@alvsborg.lansforsakringar.se| tel: +46 (0)521 27 30 00| L
Länsförsäkringar Östgöta   S-0142 SVERIGE
    Box 400 www.lansforsakringar.se 581 04 LINKÖPING info@lfostgota.se| tel: +46 (0)13 29 00 00| L
Roppongi, ömsesidig sakförsäkring i likvidation   S-- SVERIGE
    Box 7495 103 92 STOCKHOLM tel: +46 (0)8 14 45 90| fax: +46 (0)8 24 20 80 R Advokat Stefan Walhagen Advokatfirman; af Petersens KB
Solid Försäkringsaktiebolag   S-0155 SVERIGE
    Box 220 68 www.solidab.se 250 22 HELSINGBORG | tel: +46 (0)42 38 21 00| S
Stockholmsregionens Försäkring AB   S-0156 SVERIGE
    Box 16250 103 24 STOCKHOLM skador@srfab.net| tel: +46 (0)8 412 97 43| S
Svenska Kommun Försäkrings AB   S-- SVERIGE
    Drottninggatan 35 803 11 GÄVLE tel: +46 (0)26 17 80 71| S
Tre Kronor Försäkring   S-0152 SVERIGE
    www.3kronor.se 106 60 STOCKHOLM fcd@3kronor.se| tel: +46 (0)8 617 99 00| fax: +46 (0) 617 99 10 T
Vabis Försäkrings AB   S-0061 SVERIGE
    151 87 SÖDERTÄLJE tel: +46 (0)8 553 810 00| V c/o Scania
Volvo Group Insurance Försäkringsaktiebolag   S-- SVERIGE
    att: Mikael Lyngstam, Avd AA12520, ARCE3 405 08 Göteborg tel: +46 (0)31 66 12 75| V c/o AB Volvo
A         A
B         B
C         C
G         G
H         H
J         J
K         K
M         M
N         N
O         O
P         P
Q         Q
U         U
W         W
X         X
Y         Y
Z         Z
Å         Å
Ä         Ä
Ö         Ö
AIG Europe S.A.   S-0227 FILIAL
    103 69 Stockholm claims.sweden@aig.com| A
Allianz Global Corporate & Speciality AG   S-- FILIAL
    103 88 Stockholm A
Allianz Global Corporate & Speciality AG   FILIAL
    Regeringsgatan 54 111 56 Stockholm A
Chubb European Group Limited Filial Sverige   S-0037 FILIAL
    Box 868 http://www.chubb.com 101 37 STOCKHOLM nordic.claims@Chubb.com| tel: +46 (0)8 692 54 00| fax: +46 (0)8 692 54 10 C
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial   S-0207 FILIAL
    Box 3031 www.gjensidige.se 103 61 STOCKHOLM fcd@gjensidige.se| tel: +46 (0)771 326 327| fax: +46 (0)8 555 01 871 G
HDI Danmark, filial af HDI Global SE, Tyskland   S-0217 FILIAL
    info@vanameyde.se 372 02 KALLINGE claims@vanamyede.se| H Van Ameyde Sweden AB
HDI Global Specialty SE   S-0210 FILIAL
    Box 3489 www.svedea.se 103 69 STOCKHOLM motorskador@svedea.se| tel: +46 (0)771 160 190| H Svedea AB
Lloyd's Association of Underwriters Storbritannien   S-0212 FILIAL
    Sveavägen 20, 6 tr www.lloyds.com 111 57 STOCKHOLM erik.borjesson@lloyds.com| tel: +46 (0)8 545 255 41| L Ombud: Erik Börjesson
Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark   S-0036 FILIAL
    Box 7830 www.modernaforsakringar.se 103 98 STOCKHOLM bilskador@modernaforsakringar.se| tel: +46 (0)8 684 12 000| M
Protector Försäkring Sverige, filial av Protector Forsikring ASA Norge   S-0209 FILIAL
    Västra Trädgårdsgatan 15 www.protectorforsikring.se 111 53 STOCKHOLM service@protectorforsakring.se| tel: +46 (0)8 410 637 00| P
QBE Europe SA/NV, filial Sverige   S-0044 FILIAL
    Sveavägen 9 www.qbeeurope.com/sweden 111 57 STOCKHOLM tel: +46 (0)8 587 514 00| Q
Trygg-Hansa Försäkring filial, Codan   S-0001 FILIAL
    www.trygghansa.se 106 26 STOCKHOLM tel: +46 (0)77 11 11 600| T
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial   S-0221 FILIAL
    Birger Jarlsgatan 22, 4 tr 114 34 Stockholm sverige@wrberkley.com| tel: +46 (0)8 410 337 00| W
Watercircles Forsikring ASA   S-0224 FILIAL
    Torshamnsgatan 35 164 40 KISTA skador@watercircles.se| tel: +46 (0)8 517 296 00| W Watercircles Forsikring ASA, Norge, Svensk Filial
Zurich Insurance plc (Ireland), filial Sverige   S-0200 FILIAL
    Box 5069 www.zurich.se 102 42 STOCKHOLM nordic.motorclaims@zurich.com| tel: +46 (0)8 579 330 00| fax: +46 (0)8 579 330 01 Z
Arriva Insurance Company Ltd (Gibraltar)   S-0202 FOS
    www.arriva.se GX11 1AA Gibraltar tel: +46 (0)8 412 42 00| A C/o Aon
AXA Corporate Solutions Assurance (Frankrike)   S-0204 FOS
    Box 6044 www.crawco.se 171 06 SOLNA FCD@crawco.se| tel: +46 10 410 70 00| A c/o Crawford & Company (Sweden) AB
Berliner Versicherung Aktiengesellschaft   FOS
    Berlinerstrasse 32 D-130 89 Berlin B
Cigna Insurance Company of Europe S.A. (Tyskland)   S-- FOS
    Erlenstrasse 2-6 D-60325 FRANKFURT/MAIN C
ETU Forsikring A/S   S-0229 FOS
    Haervejen 8 DK-6230 Rodekro DANMARK E
Euro Insurances DAC (Irland)   S-0070 FOS
    Box 511 www.euroinsurances.net 169 29 SOLNA claims@claimsmanagementsverige.com| tel: +46 (0)8 470 26 00| E c/o LeasePlan Sverige AB
Greenval Insurance Company DAC   S-0222 FOS
    Box 80 www.arval.se 182 11 DANDERYD insurance@arval.se| G Arval AB - Sweden
Lloyd’s Insurance Company S.A./NV   S-0228 FOS
    Place du Champs de Mars, 5 1050 Brussels BELGIUM L
MMA IARD Assurance Mutuelles   S-0220 FOS
    14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon F-72030 Le Mans Cedex 9, FRANCE service.reclamations@groupe-mma.fr| M
MMA IARD SA   S-0219 FOS
    14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon F-72030 Le Mans Cedex 9, FRANCE service.reclamations@groupe-mma.fr| M
Probus Insurance Company (Irland)   S-0065 FOS
    Scheelegatan 1 112 23 Stockholm sverige@avus-claims.com| tel: +46 (0)8 545 710 51| fax: +46 (0)8 545 710 50 P AVUS Sverige
Sofinsod Insurance Designated Activity Company   S-0223 FOS
    Box 6044 171 06 SOLNA FCD@crawco.se| tel: +46 10 410 70 00| S Crawford & Company (Sweden) AB
UPS International Insurance Ltd   S-0072 FOS
    Box 6044 www.crawco.se 171 06 SOLNA ups@crawco.se| tel: +46 010 410 70 00| U Crawford & Company (Sweden) AB