Kosovo

Särskilda regler gäller i Kosovo när det handlar om Gröna Kortet.

Gröna Kortet omfattar för närvarande (2016) inte Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN.

Detta innebär att du måste köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen till Kosovo. Dessutom bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag om övriga delar av bilförsäkringen gäller i Kosovo, vilket oftast inte är fallet.