Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Ditt försäkringsskydd när du reser utomlands med egen bil

När du är utomlands med ditt svenskregistrerade fordon täcker den obligatoriska trafikförsäkringen ditt ansvar som förare/ägare för skador som fordonet kan orsaka.

Den ger också ersättning till utomstående (”tredje man”) för sak- eller personskador enligt skadeståndsrättsliga regler. I Finland, Norge och Sverige innehåller trafikförsäkringen även ett utökat skydd för föraren/ägaren av fordonet samt passagerare som blivit skadade.

Ta med dig fordonets försäkringsbrev och registreringsbeviset när du reser utomlands. Det är obligatoriskt i vissa länder.

Här gäller din svenska trafikförsäkring

Den gäller automatiskt i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (Grönt Kort):

Andorra

Italien

Rumänien
Belgien Kroatien Schweiz
Bulgarien Lettland Serbien  
Cypern Liechtenstein Slovakien
Danmark Litauen Slovenien
Estland Luxemburg Spanien
Finland Malta Storbritannien
Frankrike Nederländerna Tjeckien
Grekland Norge Tyskland
Irland Polen Ungern

Island

Portugal Österrike


Här måste du ha med dig ett Grönt Kort

Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett Grönt Kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat. Kortet visar att din svenska trafikförsäkring gäller i alla andra länder inom Gröna Kort-systemet, och de är:

Albanien

Nordmakedonien Tunisien

Azerbajdzjan

Marocko Turkiet

Bosnien-Hercegovina

Moldavien Ukraina
Iran Montenegro Vitryssland
Israel

Ryssland 

 
     

Kontakta ditt försäkringsbolag före avresan och be dem utfärda ett Grönt Kort för de länder med krav på Grönt Kort som du tänkt besöka. Om du reser till något sådant land utan kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Vänd dig till ditt försäkringsbolag för information om kompletterande skydd för skador på bilen (vagnskadeförsäkring), hjälp med bärgning med mera (räddningsförsäkring) och andra försäkringsprodukter som kan vara till nytta vid en utlandsresa.