Ditt försäkringsskydd när du reser utomlands med egen bil

När du är utomlands med ditt svenskregistrerade fordon täcker den obligatoriska trafikförsäkringen ditt ansvar som förare/ägare för skador som fordonet kan orsaka.

Den ger också ersättning till utomstående (”tredje man”) för sak- eller personskador enligt skadeståndsrättsliga regler. I Finland, Norge och Sverige innehåller trafikförsäkringen även ett utökat skydd för föraren/ägaren av fordonet samt passagerare som blivit skadade.

Ta med dig fordonets försäkringsbrev och registreringsbeviset när du reser utomlands. Det är obligatoriskt i vissa länder.

Här gäller din svenska trafikförsäkring

Den gäller automatiskt i följande länder och du behöver inte ha med dig något särskilt försäkringsbevis (grönt kort):

Andorra, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Här måste du ha med dig ett grönt kort

Om du ska besöka något av följande länder, måste du ha med dig ett grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat. Kortet visar att din svenska trafikförsäkring gäller i alla andra länder inom gröna kort-systemet, och de är:

Albanien, Azerbajdzan, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Tunisien, Turkiet och Ukraina.

Vid speciella omständigheter kan ett visst land eller vissa länder undantas från kortets giltighet. Ta reda på vad som gäller för just din trafikförsäkring och för just det landet du önskar åka till.

Kontakta ditt försäkringsbolag före avresan och be dem utfärda ett grönt kort för de länder med krav på grönt kort som du tänkt besöka. Om du reser till något sådant land utan kort, tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Ett grönt kort som utfärdas i Sverige är grönt till utseendet. Gröna kort som utfärdas i andra länder från och med den 1 juli 2020 kan även vara svartvita.

Vänd dig till ditt försäkringsbolag för information om kompletterande skydd för skador på bilen (vagnskadeförsäkring), hjälp med bärgning med mera (räddningsförsäkring) och andra försäkringsprodukter som kan vara till nytta vid en utlandsresa.