Att tänka på när du hyr bil utomlands

Ska du hyra bil, motorcykel eller annat motorfordon utomlands? Tänk då på att andra regler gäller än de vi är vana vid här i Sverige.

I många andra länder täcker till exempel inte fordonets trafikförsäkring de skador du som förare kan råka ut för. Då bör du skaffa dig en särskild så kallad förarplatsförsäkring. Annars får du ingen ersättning alls om du råkar ut för en singelolycka eller om du ensam orsakar en olycka.

Även skyddet för dina passagerare kan vara mindre än i Sverige.

Undersök därför villkoren noga innan du hyr ett fordon utomlands. Komplettera ditt försäkringsskydd både för personskador och sakskador, om det behövs.