Detta gäller om du för in ett utlandsregistrerat fordon i Sverige

Om du till Sverige för in ett fordon som är registrerat i ett land utanför gröna kort-samarbetet måste du teckna en särskild trafikförsäkring som kallas gränsförsäkring.

Gränsförsäkringspremien betalas vid den svenska gränsen hos Tullverket och gäller i hela EES-området och Schweiz. Ditt fordon måste ha gränsförsäkring fram tills dess att det blivit svenskregistrerat.

Gränsförsäkringen är en trafikförsäkring som ger ersättning till utomstående (”tredje man”) för sakskador eller personskador enligt lagstiftningen i det land där skadan inträffat. Försäkringen omfattar inte skador på ditt eget fordon.

En skada anmäls till och regleras av gröna kort-byrån i det land där skadan inträffade. I Sverige är det Trafikförsäkringsföreningen som ansvarar för gränsförsäkringen.

Gränsförsäkringspremier i Sverige

Alla belopp i SEK

Fordonskategori Minimipremie
1 månad 
Varje efterföljande månad Maximipremie
1 år
A. Personbil  900 520 5 200

B. Motorcykel

600 220 2 200

C. Lastbil/traktor

3 000 1 500 17 600
D. Moped 450 150 1 200
E. Buss 2 700 1 300 13 200

F. Släpvagn

För fordon med släpvagn betalas tilläggspremie på 50 %.

För fordon med en totalvikt på max 3.500 kg samt för fordon med plats för högst 9 personer (inklusive föraren) betalas personbilspremie.