Vi har ändrade telefontider med anledning av Covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter

Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter i skuldärenden går rätt till. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse. Uppgifterna behandlas för inkassoändamål och används för fakturering, bokföring, statistik, rättsliga åtgärder samt felsökning i och förvaltning av våra IT-system.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn och personnummer, kontaktuppgifter, registreringsnummer på fordon, skuldsituation och betalningar.

Vi får uppgifterna från Transportstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, inkasso- och kreditinformationsföretag, försäkringsbolag och från den som har en skuld till oss.

Vi behöver behandla uppgifterna för att kunna ta betalt och för att du ska kunna få information om dina skulder. Vi använder personnummer för att kunna identifiera dig.

Om du kontaktar oss per telefon antecknar vi vad som sägs. Brev eller e-post skannas och läggs till ditt ärende i vårt IT-system.

Känsliga uppgifter behövs inte för vår handläggning av ditt ärende. Det är till exempel sådant som domar i brottmål, etniskt ursprung, politisk åsikt, facktillhörighet, hälsa, sexualliv och religiös åskådning. Lämna därför inte sådana uppgifter till oss.

Vem kan se dina personuppgifter?

De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemet.

Vi lämnar uppgifter till myndigheter, inkasso- och kreditinformationsföretag, statistikföretag, konkursförvaltare och försäkringsbolag för att få ett bra beslutsunderlag när vi bedömer vilka åtgärder vi ska vidta för att få betalt. Vi lämnar också uppgifter till post- och printföretag samt delgivningsföretag för att du ska få våra brev.

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge du har en skuld till oss och därefter enligt vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och praxis.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm.

Om du vill begära ett registerutdrag loggar du in på Mina sidor.

Vill du istället ha en sammanställning av dina skulder så ringer du oss.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Datainspektionen.