Driftstörning

Vi har fortsatta tekniska problem och kan inte svara på frågor om krav. Vi kan inte heller visa skuld- och ärendeinformation på Mina sidor.

Skadeavdelningen har öppet som vanligt.

Vi beklagar och arbetar med att åtgärda detta och ber dig att återkomma på torsdag.Tänk på att telefonkön kan vara lång p g a störningarna. 

Stäng

Försäkra din truck - vad gäller?

Truckar måste ha trafikförsäkring från första dagen du äger redskapet, om det inte är avställt.

Alla motordrivna självgående fordon som hanteras av en förare och är konstruerat för en hastighet över 30 km/tim eller väger över 2 000 kg är trafikförsäkringspliktiga och ska ha trafikförsäkring.

Trafikförsäkring måste också motorredskap ha som väger max 2 000 kg och som har en transportfunktion. Det innebär att de är tillverkade för att eller används till att transportera gods eller personer i större omfattning.

Ett motorredskap som har transportfunktion är konstruerat med någon av dessa egenskaper:

  • Har till exempel flak, skopa, gaffel eller tråg

  • Har tank och är avsett att köras på marken med sin last

  • Har en dragfunktion

  • Har fler säten än förar- och manöversätet

Transportfunktion kan också innebära att motorredskapet med förare transporteras andra sträckor än enbart inom eller mellan arbetsområden.

Observera att det inte per automatik är så att ett motorredskap är trafikförsäkringspliktigt enbart för att det förflyttas med egna drivmedel eller att en person kan köra och manövrera det. Vissa lättare motorredskap är inte heller trafikförsäkringspliktiga.