Försäkra din moped - vad gäller?

Trafiken innebär risker som kräver trafikförsäkring om olyckan skulle vara framme. Trafikförsäkringen ger ett skydd för dig själv och dina medtrafikanter. Mopeden kan tilläggsförsäkras så att du inte själv tvingas betala höga kostnader vid en olycka.

Detta gäller för mopeder i olika klasser:

Oregistrerad moped (klass II)

Mopeder klass II har pedaler (vevanordning) och ska gå i högst 25 km/tim. Här ingår även den äldre gruppen av mopeder som ska gå i högst 30 km/tim. För att få köra en moped klass II måste du ha fyllt 15 år och ha ett förarbevis. Mopeden är inte registreringspliktig och behöver inte ha trafikförsäkring så länge du inte använder den. Så snart du använder mopeden måste du ha trafikförsäkring, annars riskerar du böter.  

EU-moped (klass I)

För att få köra moped klass I, som ofta kallas EU-moped, krävs att du har ett körkortstillstånd. I övrigt gäller samma regler som för att få köra en moped klass II. EU-mopeder ska gå i högst 45 km/tim och måste vara registrerade i vägtrafikregistret. Du som äger en EU-moped måste ha trafikförsäkring – även om mopeden inte används – annars tvingas du betala trafikförsäkringsavgift. Om du inte använder EU-mopeden, ställ av den hos Transportstyrelsen så behöver den inte vara försäkrad.

Även mopedbil klassas som moped klass I och omfatts av samma regler.

Du ska minst ha trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och skyddar föraren, passageraren och medtrafikanter samt ersätter skador på fordon eller annat som du kör på. Försäkringen ska börja gälla senast samma dag som du blir ägare till fordonet. Kontakta ett försäkringsbolag direkt.

Ägaren ska teckna trafikförsäkring men det finns undantag:

Om du leasar ett fordon eller har köpt det på kredit är det innehavaren som ska ha trafikförsäkring.

Om ägaren är omyndig och saknar förarbehörighet (inte har körkort eller förarbevis) ska fordonet försäkras av en vårdnadshavare. Från den dagen du har förarbevis ansvarar du för att skaffa trafikförsäkring i ditt eget namn.

Komplettera med frivilliga försäkringar

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon och kan kompletteras med frivilliga försäkringar. Kontakta ett försäkringsbolag och skaffa halv- eller helförsäkring mot olika typer av skador, stöld, vagnskada, rättsskydd med mera. Dessa försäkringar ersätter däremot inte personliga tillhörigheter och egendom som du transporterar på mopeden.