Vilka fordon måste ha trafikförsäkring?

De motorfordon som är registrerade i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen och som inte är avställda, måste ha trafikförsäkring. Även andra typer av motorfordon, som inte är registreringspliktiga men används i trafik, måste ha trafikförsäkring. Vi ger exempel här nedanför.

Reglerna för vilka motordrivna fordon som har så kallad trafikförsäkringsplikt finns i 2 § trafikskadelagen.

Det är du som äger fordonet som ska teckna trafikförsäkringen hos ett försäkringsbolag. Vid kreditköp eller leasing ska fordonet i stället försäkras av innehavaren. Är ägaren omyndig ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Försäkringen ska gälla från första dagen du äger fordonet. Om ditt fordon inte har trafikförsäkring, måste du som ägare betala en trafikförsäkringsavgift till oss för varje oförsäkrad dag. Avgiften är mycket högre än en vanlig försäkringspremie.

Så här mycket kostar det att ha fordonet oförsäkrat.

Här är exempel på motordrivna fordon som enligt lag måste ha trafikförsäkring, om de inte är avställda i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen:

Det finns undantag som inte behöver ha trafikförsäkring. Det är motordrivna fordon som bara körs inom ett helt inhägnat tränings- eller tävlingsområde. Det innebär exempelvis att en oförsäkrad cross-mc måste transporteras till och från träning/tävling, den får inte köras på vägen.

Kontakta oss om du är osäker på om ditt fordon är trafikförsäkringspliktigt eller inte.