Trafikförsäkringen skyddar personer och annans egendom

Om ditt fordon orsakar en olycka ger trafikförsäkringen ersättning om förare, passagerare eller andra personer skadas. Försäkringen ersätter också skador på någon annans egendom.

Trafikförsäkringen ersätter däremot inte skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet. För att ha detta skydd behöver du fler bilförsäkringar.

Fordon måste ha trafikförsäkring från första dagen

Nästan alla motorfordon måste ha försäkring. Alla motorfordon som är registreringspliktiga måste vara försäkrade. Det är till exempel personbilar, motorcyklar, EU-mopeder klass 1, snöskotrar, fyrhjulingar/ATV, bussar och traktorer. Mopeder klass II är inte registreringspliktiga men måste ha trafikförsäkring om de används.

Det är du som äger fordonet som ska teckna trafikförsäkring. Försäkringen ska börja gälla samma dag som du blir ägare till fordonet. Planera ditt köp så att det fungerar att få en försäkring i tid. Flera försäkringsbolag har öppet under helgen och du kan ofta teckna försäkring på deras webbplatser.

Försäkringsbolagen kan inte ställa krav på att du ska ha ett personnummer eller samordningsnummer för att kunna teckna trafikförsäkring. Du kan alltså teckna en trafikförsäkring även om du inte har fått ett samordningsnummer.

Trafikförsäkringen gäller ibland med en självrisk

Självrisken innebär att du som äger ett fordon måste stå för en del av de kostnader som fordonet orsakat vid en olycka. Det kan till exempel gälla om föraren som orsakat olyckan är straffbart berusad eller under 24 år.

Vanligtvis betalar försäkringsbolaget ut full ersättning till den/de personer som har rätt till ersättning. Därefter kräver försäkringsbolaget självrisken från dig som äger fordonet som orsakat olyckan.

Om du som fordonsägare inte betalar självrisken, kan försäkringsbolaget lämna över fordran till TFF och vi kräver dig på pengarna.

Läs mer om självrisk i dina försäkringsvillkor.