TFF har i uppdrag att ta ut trafikförsäkringsavgiften

Föreningen TFF är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige. Vi har en laglig rätt (34 § trafikskadelagen) att ta ut en trafikförsäkringsavgift av personer som äger fordon som är oförsäkrade, men inte avställda.

Varje dag får TFF information från Transportstyrelsen om vilka fordon som blivit avställda, påställda, avregistrerade eller bytt ägare. Vi får också information om vilka nya försäkringar som tecknats och vilka försäkringar som upphört (dessa uppgifter får Transportstyrelsen från försäkringsbolagen).

Avgiften bidrar till att ersätta skador

Om ett oförsäkrat fordon orsakar en skada finns det inget försäkringsbolag som kan betala ut ersättning. Det är då som TFF hjälper till. Pengarna vi får in på trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de personer som blivit skadade eller fått någonting förstört av ett oförsäkrat fordon.

Trots att det är lag på att ha trafikförsäkring finns det omkring 50.000 fordon i Sverige som är oförsäkrade. Det är cirka en procent av alla fordon. De orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor om året.