Vi arbetar för att få fler att teckna trafikförsäkring

Ett av TFF:s uppdrag är att minska andelen oförsäkrade fordon i landet. En viktig del i arbetet är att öka kunskapen om att det är lag på att ha trafikförsäkring och att den som äger ett oförsäkrat fordon måste betala en hög avgift.

Många som fått krav på trafikförsäkringsavgift menar att de inte känner till att fordonet enligt lag ska vara trafikförsäkrat – dessutom från första dagen man äger det. De känner heller inte till vad det blir för konsekvenser av att ha sitt fordon oförsäkrat.

En relativt utbredd okunskap tillsammans med en hög avgift gör att vi känner ett ansvar att öka kunskapen om vad som gäller. Vid mätningar kan vi se att våra informationsinsatser har effekt på allmänhetens medvetenhet om trafikförsäkringsplikten.

Vi arbetar bland annat med detta:

  • Annonser på Facebook, Instagram, Youtube och nyhetswebbplatser som riktas till den som söker eller tittar på sådant som har med motorfordon, köpa bil och liknande att göra. Från annonserna kan man klicka sig vidare till mer information.

  • Facebook-annonser på nio språk som syns för personer i Sverige med något av språken inställt på sin mobil, platta eller dator. Från annonserna kan man klicka sig vidare till mer information på respektive språk.

  • Samarbete med till exempel Kronofogden och Transportstyrelsen för att minska andelen oförsäkrade och förhindra att människor skuldsätter sig.

  • En folder som skolor och utbildningar på olika nivå kan beställa gratis hos utbudet.se

  • Information i körskolematerialet från Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

  • Ekonomiskt och innehållsmässigt bidrag till NTF:s webbplats trafikeniskolan.se