Så betalar du till oss

Du kan betala till oss på flera sätt.

Med Swish på Mina sidor

Mina sidor kan du betala med Swish. Du loggar in med Mobilt BankID.

Till något av dessa konton

Referensnumret hittar du högst upp till höger i det brev du fått från oss.

TFF:s kontonummer

Referens för identifikation

Plusgiro: 15 55 40-8 Referensnummer eller personnummer
Plusgiro: 83 66 03-1 OCR-nummer
Bankgiro: 446-9730 Referensnummer eller personnummer

 

Betala från utlandet

Om du betalar till oss från ett utländskt bankkonto så ska du ange IBAN och BIC-/SWIFTKOD.

IBAN: SE50 9500 0099 6026 0155 5408

BIC-/SWIFTKOD: NDEASESS

Betala in på TFF:s plusgiro 15 55 40-8.

Kom ihåg att även ange ditt referensnummer eller personnummer.

 
 

Ansök om avbetalningsplan