Betala till oss på något av dessa konton

Referensnumret hittar du högst upp till höger i det brev du fått från oss.

TFF:s kontonummer

Referens för identifikation

Plusgiro: 15 55 40-8 Referensnummer eller personnummer
Plusgiro: 83 66 03-1 OCR-nummer
Bankgiro: 446-9730 Referensnummer eller personnummer

 

Betala från utlandet

Om du betalar till oss från ett annat land än Sverige så ska du ange IBAN och SWIFTKOD.

IBAN: SE50 9500 0099 6026 0155 5408

SWIFTKOD: NDEASESS

Betala in på TFF:s plusgiro 15 55 40-8.

Kom ihåg att även ange ditt referensnummer eller personnummer.

 
 

Ansök om avbetalningsplan