Så här mycket kostar det att ha fordonet oförsäkrat

Det är olagligt att ha ett oförsäkrat fordon. Trafikförsäkringsavgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad.

Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt).

Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. I TFF:s avgiftstabell här nedanför delas fordonen in i 19 avgiftsgrupper.

Avgiftstabellen utvärderas av TFF minst två gånger om året och revideras vid behov efter eventuella förändringar i försäkringsbolagens premier. Processen för hur trafikförsäkringsavgiften bestäms, granskas varje år av TFF:s externa revisorer.


Avgiftstabell (reviderades 2021-10-01)

TFF-kod Avgiftsgrupp Avgift per dag, kr
0101 Personbil, yrkesmässig personbefordran (taxi) 180,00
0102 Personbil, yrkesmässig godsbefordran (budbil)  45,00
0103 Personbil, yrkesmässig uthyrning 65,00
0104 Personbil - husbil, inte yrkesmässig trafik 10,00
0105 Personbil, övriga (privat personbil) 160,00
0201 Lastbil, inte yrkesmässig trafik, husbil 30,00
0202 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig godsbefordran 80,00
0203 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig uthyrning 60,00
0204 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, inte yrkesmässig trafik 170,00
0205 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, brandbil 25,00
0206 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, övriga 180,00
0207 Lastbil, yrkesmässig personbefordran 110,00
0301 Buss 165,00
0501 MC, slagvolym högst 125 cm3 och effekt högst 11 kW 20,00
0502 MC, slagvolym över 125 cm3 eller effekt över 11 kW 190,00
0503 Moped, registreringspliktig 30,00
0601 Traktor 17,00
0701 Motorredskap 25,00
0801 Terrängfordon 46,00

 

För veteranfordon (30 år eller äldre) jämkas avgiften till 50 procent, utom för avgiftsgrupperna 0503, 0601, 0701 och 0801.