Så här mycket kostar det att ha fordonet oförsäkrat

Det är olagligt att ha ett oförsäkrat fordon. Trafikförsäkringsavgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad.

Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt).

Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. I TFF:s avgiftstabell här nedanför delas fordonen in i 19 avgiftsgrupper.

Avgiftstabellen utvärderas av TFF minst två gånger om året och revideras vid behov efter eventuella förändringar i försäkringsbolagens premier. Processen för hur trafikförsäkringsavgiften bestäms, granskas varje år av TFF:s externa revisorer.


Avgiftstabell (reviderades 2023-04-01)

TFF-kod Avgiftsgrupp Avgift per dag, kr
0101 Personbil, yrkesmässig personbefordran (taxi) 200,00
0102 Personbil, yrkesmässig godsbefordran (budbil)  50,00
0103 Personbil, yrkesmässig uthyrning 70,00
0104 Personbil - husbil, inte yrkesmässig trafik 20,00
0105 Personbil, övriga (privat personbil) 180,00
0201 Lastbil, inte yrkesmässig trafik, husbil 40,00
0202 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig godsbefordran 90,00
0203 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig uthyrning 70,00
0204 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, inte yrkesmässig trafik 180,00
0205 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, brandbil 25,00
0206 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, övriga 185,00
0207 Lastbil, yrkesmässig personbefordran 120,00
0301 Buss 175,00
0501 MC, slagvolym högst 125 cm3 och effekt högst 11 kW 30,00
0502 MC, slagvolym över 125 cm3 eller effekt över 11 kW 200,00
0503 Moped, registreringspliktig 40,00
0601 Traktor 30,00
0701 Motorredskap 30,00
0801 Terrängfordon 50,00

 

För veteranfordon (30 år eller äldre) jämkas avgiften till 50 procent, utom för avgiftsgrupperna 0503, 0601, 0701 och 0801.