Tabell för trafikförsäkringsavgiften

Trafikförsäkringsavgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Avgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad.

Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt).

Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. I TFF:s avgiftstabell delas fordonen in i 19 avgiftsgrupper.

TFF:s avgiftstabell utvärderas minst två gånger om året och revideras vid behov efter eventuella förändringar i försäkringsbolagens premier. Processen för hur trafikförsäkringsavgiften bestäms, granskas varje år av TFF:s externa revisorer.

Avgiftstabell från och med 2017-10-01

TFF-kod Avgiftsgrupp Avgift per dag, kr
0101 Personbil, yrkesmässig personbefordran (taxi) 117,80
0102 Personbil, yrkesmässig godsbefordran (budbil)  41,09
0103 Personbil, yrkesmässig uthyrning 63,01
0104 Personbil - husbil, inte yrkesmässig trafik 9,86
0105 Personbil, övriga (privat personbil) 115,06
0201 Lastbil, inte yrkesmässig trafik, husbil 26,57
0202 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig godsbefordran 76,71
0203 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, yrkesmässig uthyrning 54,79
0204 Lastbil, totalvikt högst 3500 kg, inte yrkesmässig trafik 128,76
0205 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, brandbil 24,65
0206 Lastbil, totalvikt över 3500 kg, övriga 136,98
0207 Lastbil, yrkesmässig personbefordran 104,10
0301 Buss 158,90
0501 MC, slagvolym högst 125 cm3 och effekt högst 11 kW 19,17
0502 MC, slagvolym över 125 cm3 eller effekt över 11 kW 136,98
0503 Moped, registreringspliktig 27,39
0601 Traktor 17,80
0701 Motorredskap 21,91
0801 Terrängfordon 49,31

 

För veteranfordon - 30 år eller äldre - jämkas avgiften till 50%, utom för avgiftsgrupperna 0503, 0601, 0701 och 0801.