Så här behandlar TFF dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du har varit på utbildning anordnad av TFF. Du kan också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är besökare hos TFF.

Jag har varit på utbildning anordnad av TFF


Vem ansvarar för de personuppgifter TFF behandlar om mig?
Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter inom det skadeförebyggande arbetet (brandskyddsutbildning och maskinintypning) går rätt till.

Varför behandlar TFF personuppgifter om mig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera en utbildning som anordnas av TFF och som du eller din arbetsgivare anmält intresse för eller som du deltagit i. Personuppgifterna används även för fakturering, bokföring och statistik samt för felsökning och förvaltning av våra IT-system.

Har TFF rätt att behandla personuppgifter om mig?
Vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vår del av det avtal som du ingår med oss när du anmäler dig till en utbildning. Behandlingen är också nödvändig för vårt berättigade intresse att administrera och genomföra utbildningar.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vi behandlar uppgifter om bland annat namn, arbetsgivare, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandlas känsliga personuppgifter?
Vi behöver inte känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter kan till exempel vara domar i brottmål, etniskt ursprung, politisk åsikt, facktillhörighet, hälsa, sexualliv och religiös åskådning.

Vem kan se personuppgifter om mig?
De som handlägger kurser och maskingodkännanden samt de lärare och konsulter som anlitas för verksamheten kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även personal inom IT och ekonomi se uppgifterna vid till exempel systemutveckling eller fakturering. Information om enskild kursdeltagares behörighet kan på förfrågan lämnas till arbetsgivare eller annan uppdragsgivare i maskinbranschen.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar de personuppgifter som lämnas inom området Skadeförebyggande så länge som vi bedömer att de kan behövas för historisk spårbarhet i verksamheten, till exempel för att kunna identifiera tidigare kursdeltagare. Personuppgifterna sparas aldrig längre än sju år.

Vilka rättigheter har jag gällande TFF:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm. 

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad som nämns ovan gäller även för TFF:s helägda dotterbolag Svensk Försäkring Administration AB i samband med administration av utbildningsverksamheten.

Jag är besökare hos TFF

Så här behandlar vi dina personuppgifter.