Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter

Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter inom det skadeförebyggande arbetet (brandskyddsutbildning och maskinintypning) går rätt till. Behandlingen omfattar till exempel namn, arbetsgivare, adress, telefonnummer och e-post-adress. 

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kan ses av den som handlägger kurser och maskingodkännanden, samt av de lärare och konsulter som anlitas för verksamheten. I vissa fall kan även personal inom IT och ekonomi se uppgifterna vid till exempel systemutveckling eller fakturering.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar de personuppgifter som lämnas inom området Skadeförebyggande så länge som vi bedömer att det kan finnas behov av historisk spårbarhet inom verksamheten (exempelvis att kunna identifiera en tidigare kursdeltagare), dock högst sju år.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm. 

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Vad som nämns ovan gäller även för TFF:s helägda dotterbolag Svensk Försäkring Administration AB i samband med administration av utbildningsverksamheten.