Vi har ändrade telefontider med anledning av Covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter

Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter inom det skadeförebyggande arbetet (brandskyddsutbildning och maskinintypning) går rätt till. Behandlingen omfattar till exempel namn, arbetsgivare, adress, telefonnummer och e-post-adress. 

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kan ses av den som handlägger kurser och maskingodkännanden, samt av de lärare och konsulter som anlitas för verksamheten. I vissa fall kan även personal inom IT och ekonomi se uppgifterna vid till exempel systemutveckling eller fakturering. Information om enskild kursdeltagares behörighet kan på förfrågan komma att lämnas till arbetsgivare eller annan uppdragsgivare i maskinbranschen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar de personuppgifter som lämnas inom området Skadeförebyggande så länge som vi bedömer att det kan finnas behov av historisk spårbarhet inom verksamheten (exempelvis att kunna identifiera en tidigare kursdeltagare), dock högst sju år.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm. 

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Datainspektionen.

Vad som nämns ovan gäller även för TFF:s helägda dotterbolag Svensk Försäkring Administration AB i samband med administration av utbildningsverksamheten.