Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Stöldskydd

SSF 1084 utgåva 2, Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner

2019-02-26, Kommentar till SSF 1084
Grundprincipen är ett objekt – en märksats. Tillbehör som är integrerade i maskinens ordinarie utrustning bör dock märkas med samma nummer som maskinen (t ex tiltrotatorer). Tillbehör drivna via exempelvis kraftuttag och hydraulik bör märkas med separat märkning (t ex hydraulhammare, betongsax, hydraulisk pallgaffel, markvibrator, sopvals m. fl.). Rekommendationen är att använda de märkmetoder som är möjliga på respektive objekt och tillbehör. Varje märkning kan vara till hjälp vid identifiering av återfunnet gods. Stansning är att jämställa med etsning och gravering.

TFF/Yrkestrafikgruppen har inga synpunkter på märkleverantörens rutiner för registerhållning och hantering av ägarbyten. Risk för felaktig användning, missbruk och bedrägerier finns dessvärre i alla sammanhang. Ett krav är dock att systemleverantören genomför ändringar i systemet efter faktakontroll. Inga ändringar får göras av fordonsägaren.

Vid märkning av framför allt begagnade maskiner och fordon är det av yttersta vikt att objektets identitet fastställs till 100%. Märkningen får inte riskera bli ett sätt att tvätta identiteten på stulna objekt. Vi hänvisar till Larmtjänst för ytterligare information rörande identifiering m.m.

 

Rekommendation 2017:01 utgåva 2, Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

2018-10-01
Rekommendation 2017:01, Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap, har utkommit i ny utgåva. Rekommendation 2017:01 utgåva 2 ersätter rekommendation 2017:01. Ändringar i 2017:01 utgåva 2:
-      Hänvisning till EU-direktiv i stället för till TFF-norm.
-      Höjt nyvärde på undantagna traktorer och terrängfordon.
-      Beskrivande text avseende aktivering/deaktivering av stöldskyddet.
Rekommendation 2017:1 utgåva 2 (svenska)
Recommendation 2017:01 edition 2 (english)

   

Trafikförsäkringsföreningen har i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen utarbetat vissa normer avseende stöldskydd för fordon (TFF-normer). Dessa distrubueras av Stöldskyddsföreningen.
Stöldskyddsföreningen - TFF-normer