Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Nyheter

SSF 1084, Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner

2019-02-26, Kommentar till SSF 1084
Grundprincipen är ett objekt – en märksats. Tillbehör som är integrerade i maskinens ordinarie utrustning bör dock märkas med samma nummer som maskinen (t ex tiltrotatorer). Tillbehör drivna via exempelvis kraftuttag och hydraulik bör märkas med separat märkning (t ex hydraulhammare, betongsax, hydraulisk pallgaffel, markvibrator, sopvals m. fl.). Rekommendationen är att använda de märkmetoder som är möjliga på respektive objekt och tillbehör. Varje märkning kan vara till hjälp vid identifiering av återfunnet gods. Stansning är att jämställa med etsning och gravering.

TFF/Yrkestrafikgruppen har inga synpunkter på märkleverantörens rutiner för registerhållning och hantering av ägarbyten. Risk för felaktig användning, missbruk och bedrägerier finns dessvärre i alla sammanhang. Ett krav är dock att systemleverantören genomför ändringar i systemet efter faktakontroll. Inga ändringar får göras av fordonsägaren.

Vid märkning av framför allt begagnade maskiner och fordon är det av yttersta vikt att objektets identitet fastställs till 100%. Märkningen får inte riskera bli ett sätt att tvätta identiteten på stulna objekt. Vi hänvisar till Larmtjänst för ytterligare information rörande identifiering m.m.

 

Rekommendation 2017:01 utgåva 2
Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

2018-10-01
Rekommendation 2017:01, Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap, har utkommit i ny utgåva. Rekommendation 2017:01 utgåva 2 ersätter rekommendation 2017:01. Ändringar i 2017:01 utgåva 2:
-      Hänvisning till EU-direktiv i stället för till TFF-norm.
-      Höjt nyvärde på undantagna traktorer och terrängfordon.
-      Beskrivande text avseende aktivering/deaktivering av stöldskyddet.
Rekommendation 2017:1 utgåva 2 (svenska)
Recommendation 2017:01 edition 2 (english)

  

SSF 1084 reviderad och publicerad

2018-05-29
Normen SSF 1084, Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner, har reviderats och finns att beställa i ny utgåva från Stöldskyddsföreningen SSF. Länk till beställningssida hos SSF.

 

K-HEAT ogräsbekämpare

2017-11-07
TFF vill informera att K-HEAT från K-vagnen inte omfattas av regelverket SBF 127 (brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner). Det besiktningsprotokoll som finns utfärdat på TFF:s dokumentmall avseende denna modell är därför inte tillämpligt.

 

Rekommendation om elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

2017-02-22
TFF/Yrkestrafikgruppen har utgivit en rekommendation avseende elektroniskt stöldskydd.

Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01 och senare ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. Elektroniskt stöldskydd ska motsvara kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901.
Undantagna fordon:
- Traktor och terrängfordon med nyvärde under 4 prisbasbelopp.
- Motorredskap med arbets-/tjänstevikt under 2000 kg.
- Elektriska truckar med lyftkapacitet under 5000 kg.
Rekommendation 2017:01, elektroniskt stöldskydd (pdf)

 

Rättelser och förtydliganden SBF 127 och SBF 128 

2017-02-06
Se informationblad avseende rättselser och förtydliganden i SBF 127:16 och 128:16 (pdf)

 

SBF 127:16 gäller från 1 april 2017

2016-12-28
Regelverket SBF 127 och 128 har reviderats. Bland annat har reglerna ändrats avseende traktor och skördetröska. Läs mer om ändringarna i detta dokument.

 

SSF 1084 indragen för revision

2016-12-06
Normen SSF 1084 - Krav avseende märkning av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap och arbetsmaskiner - är för närvarande indragen för revision.

 

Ny norm för märkning av traktorer och arbetsfordon 

2016-07-04
SSF Stöldskyddsföreningen har utfärdat normen SSF 1084 på uppdrag av Yrkestrafikgruppen inom Trafikförsäkringsföreningen (TFF) och i samarbete med Larmtjänst. Normen innehåller krav avseende märkning av traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap och arbetsmaskiner.
Läs mer på SSF Stöldskyddsföreningens hemsida >

 

Caterpillar batterikabel

2015-07-01
Följande maskiner har batterikabel med dubbelhölje och sensor för varning vid eventuell genomnötning av ytterhöljet. Se bild nedan.

966K, 972K, 980K

950M, 962M, 966M, 972M, 980M, 982M

   

Ny version - SBF 127:15

2015-03-27

Nu finns SBF 127:15 klar för beställning hos Brandskyddsföreningen. Den tidigare versionen, SBF 127:14, kommer att leva kvar till 2016-12-31. Läs mer om de bägge versionerna i dessa blad:

SBF 127:15 Ändringsblad

SBF 127 - Information 2015-1

Utbildningsfilm för repetition av brandskyddskontrollen

2013-08-16

TFF har tagit fram en film som beskriver huvuddragen i en Brandskyddskontroll i enlighet Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

Filmen ger en god repetition efter genomgången kurs. För dig som vill förnya ditt gamla utbildningsbevis är det krav på att ta del av filmen. Ett antal frågor finns även som stöd för repetitionen.

Film och frågor - Brandskyddskontroll

  

Godkända kabelhöljen

2012-02-16

Här hittar du information om godkända kabelhöljen.

Läs mer >>>

  

TMHSE råder om brandskydd

2011-12-20, Transportnet.se

I sitt senaste nyhetsbrev lyfter Toyota Material Handling Sweden (TMHSE) fram frågan om säkert brandskydd för gaffeltruckar genom att förklara och förtydliga hur reglerna är utformade, samt informerar om den brand- och säkerhetskontroll som ska genomföras minst var 14:e månad.

Läs mer >>>

  

Senaste version är SBF 127:14

Den aktuella versionen av "SBF 127:14 Regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner" kan beställas från Brandskyddsföreningens hemsida via denna länk:

Beställning SBF 127:14

  

Använd alltid senaste versionen av brandskyddsprotokollet.

Aktuell utgåva hittar du här >>>