Aktuell information SBF 127

Ny utgåva av SBF 127

2023-03-09
Utgåva SBF 127:17 utgåva 2 finns nu att beställa från Brandskyddsföreningen.

Revideringsblad gällande SBF 127:17

2023-03-09
Revideringsblad 2023:1 gällande från 2023-03-01 (länk för nedladdning)

 

Information om utbildning i SBF 127 med anledning av de uppdaterade riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten den 23 december

På grund av de nya rekommendationerna kommer de kurser som planerats hållas under januari 2022 att senareläggas. Vi kontaktar berörda företag för ombokning.

Frågor rörande försäkringsvillkor relaterade till SBF 127 hänvisar vi till berört försäkringsbolag. 

Företag som utför årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF  127 (länk till förteckning) 

 

Kommande förändringar i SBF 127 - helt eldrivna maskiner undantas

2021-06-28
I den kommande upplagan av SBF127 (ver. 17) kommer helt eldrivna maskiner att undantas. Sedan oktober 2020 sker därför ingen intypning av helt eldrivna maskiner. I avvaktan på den kommande versionen av SBF127 behöver inte heller eldrivna maskiner genomgå årlig brandskyddskontroll. Detta gäller oavsett när maskinen togs i bruk eller registrerades.

SBF127:17 kommer preliminärt att träda i kraft 2021-10-01. Observera att kraven i SBF127 avseende maskinens utformning och utrustning är oförändrade fram tills dess att SBF127:17 träder i kraft.   

Frågor om dispens från kraven i SBF 127

2021-05-17
Då TFF ibland får önskemål om dispens från kraven i SBF127 vill vi informera om att SBF 127 är ett generellt regelverk som ska vara möjligt att tillämpa på alla på marknaden förekommande maskiner utan märkesspecifika kunskaper om hur en viss maskin är utrustad. Regelverket tillämpas av ett stort antal (över 5000 utbildade) tekniker och verkstadspersonal i Sverige. Regelverket kan därför inte anpassas efter modell- eller märkesspecifika materialval och lösningar utan bygger på att det är enhetligt och så enkelt som möjligt att tillämpa.

Som exempel kan nämnas att SBF 127 föreskriver att osäkrade kablar ska förläggas i skyddsslang, så kallad robotslang. Med anledning av vad som sägs ovan ges ingen dispens från detta krav.

Eventuell dispens från SBF127 kan endast lämnas av den enskilde fordonsägarens försäkringsbolag. Dispensen är då endast giltig för den aktuella försäkringen hos berört försäkringsbolag.

Ingen intypning av eldrivna fordon

2020-10-07
Från och med oktober 2020 behöver inte maskiner som är helt eldrivna typas in längre. Därmed erbjuds inte heller denna tjänst för helt eldrivna fordon. Läs mer om intypning av maskiner i enlighet med SBF 127 under Intypning.

TFF-normer, överlåtna till SSF samt indragna

2020-06-05
Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, övertar den 1 juli 2020 ansvaret för TFF-normerna. Normerna, tidigare kallade TFFN, kommer att byta beteckning till SSF vid revidering.

I samband med överlåtelsen dras foljande TFF-normer in:
• TFFN BKK 90-07 Fordons stöldskydd
• TFFN 1995-04-24 Larmanläggning bussar
• TFFN 101 Låssystem i fordon
• TFFN 301 Värdering av fordons stöldskydd
• TFFN 901 Elektroniskt extra stöldskydd för bil

Aktuella normer finns i SSF Webshop.
For ytterligare information, kontakta Svenska Stöldskyddsföreningen.

SBF 127 - Frågor & Svar, Fordon och arbetsmaskiner

2020-03-18
Frågor & Svar på Brandskyddsföreningens webbplats.
Artikel om Fordon och arbetsmaskiner på Brandskyddsföreningens webbplats.

Brandskydd för lastbil som transporterar eller hanterar lättantändligt fibröst material 

2020-03-18
Se informationsblad från Brandskyddsföreningen - feb. 2020

Viktig information om företagseget besiktningsprotokoll

2020-01-21
I de fall brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127 inkluderas som en del av annan besiktning och i annat besiktningsprotokoll, måste samtliga kontrollpunkter från TFF:s protokoll finnas med. Läs mer i detta informationsbrev.

SSF 1084, Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner

2019-02-26, Kommentar till SSF 1084 
Grundprincipen är ett objekt – en märksats. Tillbehör som är integrerade i maskinens ordinarie utrustning bör dock märkas med samma nummer som maskinen (t ex tiltrotatorer). Tillbehör drivna via exempelvis kraftuttag och hydraulik bör märkas med separat märkning (t ex hydraulhammare, betongsax, hydraulisk pallgaffel, markvibrator, sopvals m. fl.). Rekommendationen är att använda de märkmetoder som är möjliga på respektive objekt och tillbehör. Varje märkning kan vara till hjälp vid identifiering av återfunnet gods. Stansning är att jämställa med etsning och gravering.

TFF/Yrkestrafikgruppen har inga synpunkter på märkleverantörens rutiner för registerhållning och hantering av ägarbyten. Risk för felaktig användning, missbruk och bedrägerier finns dessvärre i alla sammanhang. Ett krav är dock att systemleverantören genomför ändringar i systemet efter faktakontroll. Inga ändringar får göras av fordonsägaren.

Vid märkning av framför allt begagnade maskiner och fordon är det av yttersta vikt att objektets identitet fastställs till 100%. Märkningen får inte riskera bli ett sätt att tvätta identiteten på stulna objekt. Vi hänvisar till Larmtjänst för ytterligare information rörande identifiering m.m.

Rekommendation 2017:01 utgåva 2

Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

2018-10-01

Rekommendation 2017:01, Elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap, har utkommit i ny utgåva. Rekommendation 2017:01 utgåva 2 ersätter rekommendation 2017:01. Ändringar i 2017:01 utgåva 2:
-      Hänvisning till EU-direktiv i stället för till TFF-norm.
-      Höjt nyvärde på undantagna traktorer och terrängfordon.
-      Beskrivande text avseende aktivering/deaktivering av stöldskyddet.
Rekommendation 2017:1 utgåva 2 (svenska)
Recommendation 2017:01 edition 2 (english)

SSF 1084 reviderad och publicerad

2018-05-29
Normen SSF 1084, Norm avseende märksystem för arbetsfordon och maskiner, har reviderats och finns att beställa i ny utgåva från Stöldskyddsföreningen SSF. 

Länk till beställningssida hos SSF.

K-HEAT ogräsbekämpare

2017-11-07
TFF vill informera att K-HEAT från K-vagnen inte omfattas av regelverket SBF 127 (brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner). Det besiktningsprotokoll som finns utfärdat på TFF:s dokumentmall avseende denna modell är därför inte tillämpligt.

Rekommendation om elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

2017-02-22
TFF/Yrkestrafikgruppen har utgivit en rekommendation avseende elektroniskt stöldskydd.

Traktor, terrängfordon och motorredskap registrerade eller tagna i bruk 2018-01-01 och senare ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. Elektroniskt stöldskydd ska motsvara kraven enligt normen för elektroniskt stöldskydd TFFN 901.
Undantagna fordon:
- Traktor och terrängfordon med nyvärde under 4 prisbasbelopp.
- Motorredskap med arbets-/tjänstevikt under 2000 kg.
- Elektriska truckar med lyftkapacitet under 5000 kg.
Rekommendation 2017:01, elektroniskt stöldskydd (pdf)

Rättelser och förtydliganden SBF 127 och SBF 128 

2017-02-06
Se informationblad avseende rättselser och förtydliganden i SBF 127:16 och 128:16 (pdf)

Utbildningsfilm för repetition av brandskyddskontrollen

2013-08-16

TFF har tagit fram en film som beskriver huvuddragen i en Brandskyddskontroll i enlighet Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

Filmen ger en god repetition efter genomgången kurs. För dig som vill förnya ditt gamla utbildningsbevis är det krav på att ta del av filmen. Ett antal frågor finns även som stöd för repetitionen.

Film och frågor - Brandskyddskontroll

Använd alltid senaste versionen av brandskyddsprotokollet.

Aktuell utgåva hittar du här >>>