Intypade maskiner

Förteckning över arbetsfordon, skogs- och anläggningsmaskiner intypade i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

OBS!

För rätt antal och storlek på handbrandsläckare för respektive maskin hänvisas till gällande version av SBF 127,

https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/normer-och-regelverk/sbf-12717-regler-for-brandskydd-pa-arbetsfordon-inklusive-skogs-och-anlaggningsmaskiner/.

 

 

Förteckning (Excel-fil ) > > >