Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

TFF ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att kunna fylla i formuläret krävs att du samtycker till detta.
Läs mer om vår behandling av personuppgifter.

Ansökan om intypning

Denna tjänst riktar sig till svenska tillverkare och generalagenter av arbetsfordon och -maskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner.

Företaget ska vara väl förtroget med SBF-kraven och ha fastställda rutiner för informationsspridning, internt och i återförsäljarled, rörande intypningen och regelverket SBF 127. Det rekommenderas att man har personal som genomgått TFF:s utbildning i årlig brandskyddskontroll. Maskin som ska intypas ska vara förberedd och uppfylla kraven i SBF 127 när försäkringsteknikern anländer.

OBS!
Vid flera importörer i Sverige av ett och samma märke kan typgodkännande av en viss modell normalt sett inte göras, eftersom modellintyget hänvisar till ett företag eller en organisation med huvudansvar för anpassningar av modellen till regelverket. I dessa fall rekommenderas i stället att en brandskyddskontroll utförs på maskinen före leverans. Vid denna kontroll utfärdas ett protokoll för just den maskin som kontrollerats. 
Förteckning över företag med behörig personal för brandskyddskontroll finns här.

Information om TFF:s behandling av personuppgifter.

Företag
Ort
Kontaktperson
Telefon
E-post
  
Maskinfabrikat
Maskintyp
Modell
  
  
 
Innan du kan skicka in formuläret måste du godkänna vår behandling av dina personuppgifter