Brandskyddsprotokoll och checklista

Brandskyddsprotokoll SBF 127
Nedan finns protokoll för årlig brandskyddskontroll av arbetsfordon, skogs- och anläggningsmaskiner i enlighet med SBF127 samt en arbetsbeskrivning. Det är mycket viktigt att arbetsbeskrivningen följs vid brandskyddskontrollen. Hämta alltid senaste version av protokollet här. Word-dokumentet kan sparas ned och fyllas i på din egen dator. Den som utför kontrollen ska kunna uppvisa giltigt utbildningsbevis.

Viktig information om företagseget besiktningsprotokoll
I de fall brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127 inkluderas som en del av annan besiktning och i annat besiktningsprotokoll, måste samtliga kontrollpunkter från TFF:s protokoll finnas med. Läs mer i detta informationsbrev.

Brandskyddsprotokoll för utskrift (pdf)
Brandskyddsprotokoll för ifyllnad på dator (Word)
Arbetsbeskrivning för brandskyddskontroll

Checklista
Nedan finns checklista för lantbrukens egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner. Observera att checklistan ska sparas i minst fem år.
Checklista brandskyddskontroll traktorer och lantbruksmaskiner - LBK (pdf)