Film Brandskyddskontroll

Här finner du en utbildningsfilm som beskriver huvuddragen i en brandskyddskontroll utförd i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127, "Regler för Brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner".

Filmen är tänkt att användas som repetition efter genomgången kurs. För de kontrollanter som önskar förnya sitt utbildningsbevis (certifikat) är det numera krav på att ta del av filmen. Vi rekommenderar att du går igenom stödfrågorna efter att du tittat på filmen. Frågorna finns här till höger.

För behörighet att genomföra denna brandskydskontroll krävs genomgången utbildning hos TFF. Läs mer under rubrikerna Utbildning och Kursanmälan här till vänster.

Vi hänvisar även till dokumentet Arbetsbeskrivning för brandskyddskontroll