Utbildning SBF 127

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom området verkstad och service i maskinbranschen och som vill bli godkänd för att utföra brandskyddskontroll på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner (SBF127).

Regelverket föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. De flesta av dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll. Kursen ger behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll. Ett personligt utbildningsbevis utfärdas.

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska du kunna utföra årlig brandskyddskontroll av arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner enligt Brandskyddsföreningens regler (SBF 127).

Kursinnehåll
- Utbildningen är en dag, oftast ca kl. 10-15.
- Teoretiska studier av regelverket SBF127.
- Praktisk genomgång och kunskapskontroll med maskiner.

Anmälan
Vänligen lämna intresseanmälan på Anmälningssidan. Vi kontaktar er därefter snarast möjligt för bokning av kursen. 
Anmälan är bindande. Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 15 dagar. Utbildningsbevis skickas efter erlagd betalning.

Kursmaterial
- Boken "SBF 127 - Regler för Brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner"
- Övrigt teoretiskt instuderingsmaterial

Kursavgift
- Enskild deltagare 5.000 kr ex moms.
- Företagskurs 21.000 kr ex moms för upp till 8 deltagare.
Antalet deltagare per kurs anpassas utifrån gällande förutsättningar.  

Arrangör
Arrangör av utbildningen och utfärdare av utbildningsbevis är Svensk Försäkring Administration AB, ett helägt dotterbolag till Trafikförsäkringsföreningen.

Avbokning
Vid sen avbokning återbetalas inte redan erlagd kursavgift, däremot erbjuds du att delta vid ett senare kurstillfälle. I den händelse anmäld deltagare uteblir från kursen erbjuds inte något senare kurstillfälle.

Om kursen ställs in
Om läraren blir sjuk eller om kursen inte kan fyllas med minimiantal deltagare kan vi besluta att ställa in kursen. Om detta sker kommer ett nytt kurstillfälle att erbjudas.

Företagsegen kurs
Företag och organisationer har möjlighet att boka egen kurs för sin personal i egna lokaler. Använd anmälningsformuläret för kontakt och förfrågan.

Skolor
Brandskyddsutbildningen vänder sig i första hand till servicepersonal och mekaniker på maskinverkstäder samt elever som går utbildning inom detta område. Pris som företagskurs ovan. Utbildningsbevis, med behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127, utfärdas endast vid de kurser som hålls av försäkringsbranschens egen personal. 

Övrigt
Frågor rörande försäkringsvillkor relaterade till SBF 127 hänvisar vi till berört försäkringsbolag. 

Lista över företag som utför årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF  127 (länk till förteckning)