Vi har ändrade telefontider med anledning av Covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Kursinformation: Årlig Brandskyddskontroll av maskiner

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom området verkstad och service i maskinbranschen och som vill bli godkänd för att utföra brandskyddskontroll på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner (SBF127).

Regelverket föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. De flesta av dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll.

Kursen ger behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll. Ett personligt utbildningsbevis utfärdas.

Kursinnehåll

- Teoretisk och praktisk genomgång av regelverket SBF127.
- Genomgång av arbetsbeskrivning och undersökningsprotokoll.
- Utförande av brandskyddskontroll i praktiken

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska du kunna utföra årlig brandskyddskontroll av arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner enligt Brandskyddsföreningens regler (SBF 127).

Kursmaterial

- Boken "SBF 127 - Regler för Brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner".
- Arbetsbeskrivning
- Protokoll för årlig brandskyddskontroll

Tid och plats

Se Anmälningssidan >>>.
Kursen går under en dag, vanligtvis kl. 10.00 – 15.00.
Mer information kommer på kallelsen.

Kursavgift (standardpriser)

- Enskild deltagare 3.500 kr.
- Företagskurs 18.000 kr för upp till 10 deltagare, därefter 3.500 kr per tillkommande deltagare.
- Begränsat till ca 15 deltagare per kurstillfälle.
- Moms tillkommer.

Arrangör

Arrangör av utbildningen och utfärdare av utbildningsbevis är Svensk Försäkring Administration AB, ett helägt dotterbolag till Trafikförsäkringsföreningen.

Anmälan

Anmälan är bindande. Cirka en vecka före kursen får du kallelse med information om tid och plats. Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 15 dagar. Utbildningsbevis skickas efter erlagd betalning.

Avbokning

Vid sen avbokning återbetalas inte redan erlagd kursavgift, däremot erbjuds du att delta vid ett senare kurstillfälle. I den händelse anmäld deltagare uteblir från kursen erbjuds inte något senare kurstillfälle.

Om kursen ställs in

Om läraren blir sjuk eller om kursen inte kan fyllas med minst 10 deltagare kan vi besluta att ställa in kursen. Om detta sker kommer ett nytt kurstillfälle att erbjudas.

Företagsegen kurs

Företag och organisationer har möjlighet att boka egen kurs för sin personal i egna lokaler. Använd anmälningsformuläret för kontakt och förfrågan.

Skolor

Brandskyddsutbildningen vänder sig i första hand till servicepersonal och mekaniker på maskinverkstäder samt elever som går utbildning inom detta område. Pris som företagskurs ovan. Utbildningsbevis, med behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127, utfärdas endast vid de kurser som hålls av försäkringsbranschens egen personal.