Ingen utbildning i SBF 127 under pågående pandemi.

Med anledning av de skärpta riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gör vi för närvarande inga kursbokningar. Kursanmälan är därför stängd tills vidare. Vi ber er hålla utkik på denna sida när restriktionerna lättar och vi återigen kan genomföra utbildningen. 

Frågor rörande försäkringsvillkor relaterade till SBF 127 hänvisar vi till berört försäkringsbolag. 

Företag som utför årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF  127 (länk till förteckning) 

 

Information utbildning i SBF 127

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom området verkstad och service i maskinbranschen och som vill bli godkänd för att utföra brandskyddskontroll på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner (SBF127).

Regelverket föreskriver att samtliga självgående motordrivna transport- och arbetsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade. De flesta av dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll. Kursen ger behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll. Ett personligt utbildningsbevis utfärdas.

Kursinnehåll

- Teoretiska studier av regelverket SBF127
- Praktisk genomgång och kunskapskontroll med maskiner

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska du kunna utföra årlig brandskyddskontroll av arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner enligt Brandskyddsföreningens regler (SBF 127).

Kursmaterial

- Boken "SBF 127 - Regler för Brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner".
- Övrigt teoretiskt instuderingsmaterial

Tid och plats

Se Anmälningssidan >>>   (sidan är f.n. stängd)
Mer information kommer på kallelsen.

Kursavgift 

- Enskild deltagare --- kr ex moms.
- Företagskurs --- kr ex moms för upp till 8 deltagare.
- Antalet deltagare per kurs begränsas utifrån gällande förutsättningar.  

Arrangör

Arrangör av utbildningen och utfärdare av utbildningsbevis är Svensk Försäkring Administration AB, ett helägt dotterbolag till Trafikförsäkringsföreningen.

Anmälan

Anmälan är bindande. I kursbekräftelsen finns dels information om tid och plats samt länk till teorimaterialet. Betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 15 dagar. Utbildningsbevis skickas efter erlagd betalning.

Avbokning

Vid sen avbokning återbetalas inte redan erlagd kursavgift, däremot erbjuds du att delta vid ett senare kurstillfälle. I den händelse anmäld deltagare uteblir från kursen erbjuds inte något senare kurstillfälle.

Om kursen ställs in

Om läraren blir sjuk eller om kursen inte kan fyllas med minimiantal deltagare kan vi besluta att ställa in kursen. Om detta sker kommer ett nytt kurstillfälle att erbjudas.

Företagsegen kurs

Företag och organisationer har möjlighet att boka egen kurs för sin personal i egna lokaler. Använd anmälningsformuläret för kontakt och förfrågan.

Skolor

Brandskyddsutbildningen vänder sig i första hand till servicepersonal och mekaniker på maskinverkstäder samt elever som går utbildning inom detta område. Pris som företagskurs ovan. Utbildningsbevis, med behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127, utfärdas endast vid de kurser som hålls av försäkringsbranschens egen personal.