Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Skyddshöljen för pluskabeln m.m. på maskiner

Generellt gäller att maskinens pluskabel skall skyddas i hela sin längd mellan batteri, huvudströmbrytare och startmotor. Generatorns B+-kabel skall skyddas i hela sin längd. Övriga ej avsäkrade kablar, till exempel matarkabel till förvärmning och reläbox, skall skyddas i hela sin längd. Kablarna skall förläggas i för ändamålet avsett skyddshölje.

Med för ändamålet avsett skyddshölje menas en så kallat Robotslang.
Alla utföranden av denna är godkända. Slitsad, delbar, hel.
Se bild nedan.

 
Idag finns två undantag från regeln ovan. De beskrivna kablarna nedan är godkända utan skyddshölje.
 

Volvo

På Volvo:s hjullastare F- och G-serierna sitter idag en dubbelmantlad kabel som är godkänd utan skyddshölje. Se skiss och bild nedan.
 
 

Caterpillar

Följande maskiner har batterikabel med dubbelhölje och sensor för varning vid eventuell genomnötning av ytterhöljet. Se bild nedan.

966K, 972K, 980K
950M, 962M, 966M, 972M, 980M, 982M