Förnyelse av utbildningsbevis

Du som gått utbildningen "Årlig Brandskyddskontroll av maskiner" har möjlighet att förnya ditt utbildningsbevis efter fem år.

Innan du beställer förnyat utbildningsbevis rekommenderar vi att du tar del av nedanstående utbildningsmaterial. Vi rekommenderar även starkt att du bekantar dig med senaste utgåva av regelverket SBF 127 från Brandskyddsföreningen (senast reviderad 2017).  

Film och repetitionsfrågor - Brandskyddskontroll  

Beställning SBF 127 (från Brandskyddsföreningen)

Information om TFF:s behandling av personuppgifter.

 

 
Förnamn
Efternamn
Nummer på befintligt utb.bevis
Födelsedatum ÅÅMMDD
Arbetsgivare då befintligt utb.bevis utfärdades
Nuvarande arbetsgivare
  
Adress
Postnummer
Postort
Telefon
E-post
  
  
  
 

TFF ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att kunna skicka in formuläret krävs att du samtycker till detta.
Läs mer om vår behandling av personuppgifter.