Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

TFF ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att kunna fylla i formuläret krävs att du samtycker till detta.
Läs mer om vår behandling av personuppgifter.

Förnyelse av utbildningsbevis

Du som gått utbildningen "Årlig Brandskyddskontroll av maskiner" har möjlighet att förnya ditt utbildningsbevis efter fem år.

OBS!
Innan du beställer förnyat utbildningsbevis rekommenderar vi att du tar del av nedanstående utbildningsmaterial. Vi rekommenderar även starkt att du bekantar dig med senaste utgåva av regelverket SBF 127 från Brandskyddsföreningen (senast reviderad 2017).  

Film och repetitionsfrågor - Brandskyddskontroll  

Beställning SBF 127 (från Brandskyddsföreningen)

Information om TFF:s behandling av personuppgifter.

 

 
Förnamn
Efternamn
Nummer på befintligt utb.bevis
Födelsedatum ÅÅMMDD
Arbetsgivare då befintligt utb.bevis utfärdades
Nuvarande arbetsgivare
  
Adress
Postnummer
Postort
Telefon
E-post
  
  
  
 
Innan du kan skicka in formuläret måste du godkänna vår behandling av dina personuppgifter