Brandskydd och utbildning (SBF 127)

Vi samordnar försäkringsbranschens arbete inom brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner (SBF 127).