Vi har ändrade telefontider med anledning av Covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter

Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter i skadeärenden går rätt till. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse och kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Uppgifterna används för skadereglering, regresshantering, bokföring, statistik, rättsliga åtgärder samt felsökning i och förvaltning av våra IT-system.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

De uppgifter vi behandlar om dig är bland annat namn och personnummer, kontaktuppgifter och registreringsnummer på fordon.

Vi kan få dina personuppgifter från andra än dig själv. Det kan vara försäkringsbolag, myndigheter eller personer som varit inblandade i trafikolyckan.

Om du kontaktar oss per telefon antecknar vi vad som sägs. Brev eller e-post skannas och läggs till ditt ärende i vårt IT-system.

Känsliga uppgifter kan behandlas

Vi kan komma att behandla känsliga uppgifter om till exempel din hälsa och dina ekonomiska förhållanden om du eller ditt ombud har lämnat sådana uppgifter till oss eller om vi, genom din fullmakt, har begärt in uppgifterna från en tredje part.

För att vi ska kunna bedöma rätten till ersättning i personskadeärenden kan känsliga uppgifter komma att lämnas till medicinsk rådgivare och översättningsföretag. I vissa fall kan uppgifter lämnas till rehabiliteringsföretag.

Vem kan se dina personuppgifter?

De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemet.

Vi kan komma att lämna uppgifter till försäkringsbolag som vi kommunicerar med om de är inblandade i ett skadeärende. Det kan också vara myndigheter, medicinska rådgivare och översättningsbyråer som får uppgifter från oss. Vi lämnar också uppgifter till post- och printföretag för att du ska få våra brev.

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan uppgifter lämnas till tredje land inom ramen för det internationella Gröna kort-samarbetet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter i skadeärenden längre än nödvändigt men tiden kan variera beroende på vilken typ av skada det gäller. Utgångspunkten är vad som är tillåtet enligt tillämplig lag och praxis.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm.

Om du vill begära ett registerutdrag loggar du in på Mina sidor.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Datainspektionen.