Så här behandlar TFF dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du varit inblandad i en trafikskada, varit vittne till en trafikskada eller av annan anledning förekommer i TFF:s skadeakter. Du kan också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är besökare hos TFF.

Jag har varit inblandad i en trafikskada


Vem ansvarar för de personuppgifter TFF behandlar om mig?
Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter i skadeärenden går rätt till.

Varför behandlar TFF personuppgifter om mig?
Vi behandlar dina personuppgifter för skadereglering, regresshantering, bokföring, statistik, rättsliga åtgärder samt felsökning och förvaltning i våra IT-system.

Har TFF rätt att behandla personuppgifter om mig? 
Vi har en skyldighet enligt trafikskadelagen (1975:1410) att reglera vissa typer av trafikskador. För att kunna fullgöra vår rättsliga skyldighet kan vi behöva behandla personuppgifter om de som varit inblandade i trafikskador. I vissa fall är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna besluta om skadeersättning. 

Vi har rätt att behandla personuppgifterna eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vi behandlar uppgifter om bland annat namn och personnummer, kontaktuppgifter och registreringsnummer på fordon. 

Vi kan få dina personuppgifter från andra än dig själv. Det kan vara från försäkringsbolag, myndigheter eller andra personer som varit inblandade i trafikskadan. 

Om du kontaktar oss per telefon antecknar vi vad som sägs. Brev och e-post scannas och läggs in i ditt ärende i vårt IT-system.

Behandlas känsliga uppgifter?
Vi kan behandla känsliga uppgifter om till exempel din hälsa och dina ekonomiska förhållanden om du eller ditt ombud lämnat sådana uppgifter till oss eller om vi, genom din fullmakt, hämtat in uppgifterna från en tredje part. 

Känsliga uppgifter kan lämnas till medicinsk rådgivare och översättningsföretag för att vi ska kunna ta ställning till skadeersättning i personskadeärenden. I vissa fall kan uppgifter lämnas till rehabiliteringsföretag.

Vem kan se personuppgifter om mig?
De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemet. 

Vi kan lämna ut uppgifter till försäkringsbolag som är inblandade i ett skadeärende eller till myndigheter, medicinska rådgivare och översättningsbyråer. Vi lämnar också uppgifter till post- och printföretag för att du ska få våra brev. 

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan uppgifter lämnas till ett land utanför EU/EES inom ramen för det internationella gröna kort-samarbetet där vi har avtal som säkerställer skydd för dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar inte personuppgifter i skadeärenden längre än nödvändigt men tiden kan variera beroende på vilken typ av skada det gäller.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet.

Vilka rättigheter har jag gällande TFF:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm.

Om du vill begära registerutdrag kan du logga in på Mina sidor.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag har varit vittne till en trafikskada eller förekommer av annan anledning i TFF:s skadeakter


Vem ansvarar för de personuppgifter TFF behandlar om mig?
Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter i våra ärenden går rätt till.

Varför behandlar TFF personuppgifter om mig?
Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för att administrera anspråk på skadeersättning, skadereglera eller för att hantera och motverka försäkringsbedrägeri.

Har TFF rätt att behandla personuppgifter om mig?
Vi har en skyldighet enligt trafikskadelagen (1975:1410) att reglera vissa typer av trafikskador. För att kunna fullgöra vår rättsliga skyldighet kan vi behöva behandla personuppgifter om de som varit vittnen till eller på annat sätt varit inblandad i trafikskador. I vissa fall är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna besluta om skadeersättning. 

Vi har rätt att behandla personuppgifterna eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vi kan behandla uppgifter om bland annat namn, kontaktuppgifter och registreringsnummer på fordon. Vi kan även behandla kamera-, video- och telefoninspelningar. 

Vi kan få dina personuppgifter från andra än dig själv. Det kan vara från försäkringsbolag, myndigheter eller andra personer som varit inblandade i en trafikskada. 

Om du kontaktar oss per telefon antecknar vi vad som sägs. Brev och e-post scannas och läggs in i aktuellt ärende i vårt IT-system.

Behandlas känsliga personuppgifter?
Vi behöver inte känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter kan till exempel vara domar i brottmål, etniskt ursprung, politisk åsikt, facktillhörighet, hälsa, sexualliv och religiös åskådning. Lämna därför inte sådana uppgifter till oss.

Vem kan se personuppgifter om mig?
De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemet. 

Vi kan lämna ut uppgifter till försäkringsbolag som är inblandade i ett skadeärende eller till myndigheter, medicinska rådgivare och översättningsbyråer. Vi lämnar också uppgifter till post- och printföretag för att du ska få våra brev. 

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan uppgifter lämnas till ett land utanför EU/EES inom ramen för det internationella gröna kort-samarbetet där vi har avtal som säkerställer skydd för dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar inte personuppgifter i skadeärenden längre än nödvändigt men tiden kan variera beroende på vilken typ av skada det gäller. 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet.

Vilka rättigheter har jag gällande TFF:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm. 

Om du vill begära registerutdrag kan du logga in på Mina sidor

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag är besökare hos TFF

Så här behandlar vi dina personuppgifter.