Vänta inte för länge – då kan du förlora rätten till ersättning

Din rätt till ersättning från oss upphör (preskriberas) efter en viss tid om du inte har anmält din skada. Reglerna finns i 31 § trafikskadelagen (1975:1410).

Sedan 1 januari 2015 gäller nya regler för skadehändelser (trafikolyckor) som inträffat från och med detta datum. Äldre bestämmelser gäller om trafikolyckan inträffat före den 1 januari 2015.

Trafikolycka som inträffat senast 31 december 2014

Om du skadats i en trafikolycka som inträffat före den 1 januari 2015, måste du kräva ersättning för skadan inom tre år från det att du fick kännedom om att du råkat ut för den. Det är oftast samma dag som trafikolyckan inträffade.

Den avgörande frågan är när det stod klart att det fanns ett samband mellan trafikolyckan och den aktuella skadan. Eller när det stod klart att skadan skulle leda till en bestående invaliditet. Du måste kräva ersättning inom tre år från denna tidpunkt.

Har det gått tio år eller mer efter skadan är det för sent att begära ersättning. Tioårsgränsen räknas från det att du upptäckte din skada, även om du då inte visste att den berodde på trafikolyckan.

Trafikolycka som inträffat 1 januari 2015 eller senare

Om du skadats i en trafikolycka som inträffat den 1 januari 2015 eller senare, har du tio år på dig att anmäla skadan från den dag då olyckan hände. Ju längre tid som går, desto svårare kan det bli för dig att bevisa att det finns ett samband mellan trafikolyckan och den aktuella skadan.

Vid tveksamhet, anmäl alltid din skada till oss.

Om du har anmält skadan till oss

Vi meddelar dig när skaderegleringen är avslutad. Om du inte är nöjd med vårt beslut om ersättning, har du alltid minst 6 månader på dig att väcka talan mot oss.