Mitt fordon blev skadat under färd

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) betalar ersättning om ditt fordon blivit skadat under färd och skadan orsakats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon.

När kan jag få ersättning?

För att TFF ska kunna ge dig ersättning för skadan måste du kunna visa att skadan orsakades av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon och att den okände föraren vållade olyckan.

Om du får skadan godkänd görs det ett avdrag från ersättningen för självrisk. Denna självrisk är lagstadgad och uppgår till fem procent av bas­beloppet det år då skadan inträffade.

I vissa fall betalar TFF inte full ersättning.

Anmälan och reglering

Du ska anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Kom ihåg att alltid polisanmäla skadan.