Viktigt att du och din motpart fyller i skadeanmälningsblanketten

Om du blir inblandad i en trafikolycka är det viktigt att det finns ett bra utredningsmaterial som visar vad som verkligen hände. Det ökar din möjlighet att få rätt skadeersättning och gör att skaderegleringen kan gå snabbare.

Därför finns det i stora delar av Europa en gemensam skadeanmäl-ningsblankett för trafikolyckor. I Sverige heter den ”Skadeanmälan – motorfordon” och består av två blad med ett karbonpapper emellan.

Hämta blanketten hos ditt försäkringbolag och ha den i ditt fordon!

Gör så här när en skada skett 

Om flera fordon är inblandade bör förarna tillsammans fylla i och skriva under framsidan av skadeanmälningsblankettenblanketten. Det gör man så gott man kan direkt på olycksplatsen.

När det är gjort tas blanketterna isär och förarna tar var sitt exemplar.

Var och en av er kan sedan i lugn och ro fylla i baksidan på blanketten och skicka den till sitt trafikförsäkringsbolag, eller i vissa fall till oss.

Om ni gör på detta sätt, får försäkringsbolaget/vi själva möjlighet att snabbt starta skaderegleringen och komma fram till ett riktigt ersättningsbeslut.

Ibland finns det ingen möjlighet för förarna att tillsammans fylla i blanketten på olycksplatsen. Då bör du själv fylla i blanketten så snart som möjligt, underteckna och skicka den till ditt trafikförsäkringsbolag, eller i vissa fall till oss. Samma sak gäller om du råkat ut för en singelolycka.