Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med vårt beslut i ersättningsfrågan bör du i första hand kontakta din handläggare hos oss. Eventuella missförstånd kan ofta klaras upp vid ett telefonsamtal.

Om det kommer fram nya fakta som handläggaren inte känt till sedan tidigare, kan det leda till att vi omprövar beslutet.

Om du inte är nöjd med vår service, kompetens eller liknande kan du fylla i detta formulär och uppmärksamma oss på vad som inte fungerat så som du förväntat dig.

Trafikskadenämnden

Prövar frågor om ersättning för personskador. Begäran om prövning ska du göra hos din handläggare.
www.trafikskadenamnden.se

Konsumenternas försäkringsbyrå

Ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om bland annat försäkring, men prövar inte tvister. De gör också oberoende jämförelser av exempelvis privata försäkringar.
www.konsumenternas.se 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Prövar vissa ersättningsfrågor i försäkringsärenden.
www.arn.se

Domstol

Om du inte godtar vårt ersättningsbeslut, kan det alltid prövas av domstol (tingsrätten). Du kan få bidrag till kostnader som då uppkommer, om du har en rättsskyddsförsäkring eller genom den allmänna rättshjälpen. Kontakta det försäkringsbolag där du har din bil- eller hemförsäkring för mer information.