Ingen försäkring – vem betalar skadorna?

Den obligatoriska trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan skulle vara framme. Ändå finns det omkring 50.000 fordon i Sverige som är oförsäkrade.

Oförsäkrade och okända fordon orsakar skador på personer och egendom för flera hundra miljoner kronor varje år.

I dessa fall finns det ingen försäkring att hänvisa till. De människor som drabbats skulle stå helt utan hjälp om inte Trafikförsäkringsföreningen (TFF) fanns.

Om du skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat eller okänt fordon, får du ersättning av oss enligt samma regler som för ett försäkrat fordon.