Mina sidors villkor och personuppgiftsbehandling

Villkor

När du godkänner villkoren för Mina sidor ingår du ett avtal med TFF. Innan du godkänner villkoren är det därför viktigt att du läser igenom vad villkoren nedan innebär. För att kunna logga in på Mina sidor måste du godkänna villkoren. Därför är det viktigt att du läser igenom vad villkoren nedan innebär.

TFF följer gällande dataskyddslagstiftning. Om du bifogar dokument på Mina sidor förbehåller vi oss rätten att radera dokument som helt eller delvis innehåller uppgifter som inte är relevanta för vår handläggning.

TFF behandlar ditt personnummer, namn och IP-adress för att kunna fastställa din identitet och för att möjliggöra din inloggning på Mina sidor med BankID. Om du väljer att betala via Mina sidor skickar vi uppgifter om belopp och OCR-nummer till företaget Nets.

Tjänsten Mina sidor är under uppbyggnad, därför kan vi inte garantera att uppgifterna som visas är fullständiga, riktiga eller uppdaterade. Uppgifterna kan ändras eller tas bort utan att det meddelas särskilt. Vi kan inte garantera att tjänsten Mina sidor fungerar utan avbrott eller störningar.

Uppgifterna på Mina sidor kommer från våra IT-system. I det IT-system som hanterar skuldärenden kommer informationen från de verksamheter som TFF är beroende av, till exempel banker, Transportstyrelsen och Kronofogdemyndigheten. Informationen kommer vanligtvis samlat en gång per arbetsdag, i vissa fall mer sällan.

Mina sidor visar det vi har kännedom om, men inte det som har förändrats i närtid. Om du till exempel försäkrade bilen för några timmar sedan, eller betalade idag, så visas inte det på Mina sidor samma dag. Om du tycker att Mina sidor visar inaktuell information, kontakta oss eller logga in igen nästa vardag, då bör informationen vara uppdaterad.

TFF har inget ansvar för om någon obehörig använder ditt BankID för att logga in på Mina sidor. Vi ansvarar inte för skada som uppstår på grund av händelse utanför vår kontroll.

All upphovsrätt och alla varumärken samt andra immateriella rättigheter som kan hänföras till www.tff.se och vår tjänst Mina sidor innehas av oss. Du förvärvar inte någon rätt till dessa rättigheter genom att logga in.

Senast uppdaterat november 2022


Behandling av personuppgifter

TFF ansvarar för att vi behandlar dina personuppgifter på Mina sidor enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi behöver ditt personnummer, namn och IP-adress för att kunna identifiera dig och för att möjliggöra inloggning på Mina sidor med BankID. Om du har ärenden hos oss kommer uppgifterna på Mina sidor från våra IT-system och från BankID. Om du väljer att betala via Mina sidor skickar vi uppgifter om belopp och OCR-nummer till företaget Nets. Om du inte har ärenden hos oss behandlar vi endast de uppgifter du själv registrerar och uppgifter från BankID.

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling på www.tff.se.

Behandling av personuppgifter som du själv registrerar

Om du beställer ett registerutdrag genom Mina sidor behöver du ange din e-postadress så att vi kan meddela dig när ditt registerutdrag finns tillgängligt på Mina sidor. Du kan även registrera ditt telefonnummer för att ge oss möjlighet att kontakta dig via telefon angående din beställning.

Ditt registerutdrag kommer inte omfatta dokument som du själv lämnat på Mina sidor, till exempel filer som du bifogat i ett meddelande till oss.

Om du skickar ett meddelande till oss genom Mina sidor måste du ange din e-postadress för att vi ska kunna meddela dig när svar från oss finns att läsa på Mina sidor. Du kan även lämna ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig via telefon. Om ditt meddelande rör ett ärende hos TFF kan uppgifterna sparas i våra IT-system och användas i handläggningen av ditt ärende.

När du skickar ett meddelande eller beställer ett registerutdrag sparar vi uppgifterna så länge som du har ett pågående ärende. Därefter sparar vi dem i enlighet med tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Om du bifogar dokument på Mina sidor förbehåller vi oss rätten att radera dokument som helt eller delvis innehåller uppgifter som inte är relevanta för vår handläggning.

Loggning av data

När du loggar in på Mina sidor med BankID sparas information om din användning i en så kallad logg. Loggen använder vi för systemunderhåll, felsökning samt för statistik som används för att utveckla tjänsten med rätt funktioner. Information från loggen anonymiseras innan den blir tillgänglig för statistisk analys.

Loggen sparas så länge som den innehåller information som är relevant för felsökning och systemunderhåll, dock längst 12 månader. Informationen i loggen sparas också på separata backupband där de endast kan tas fram för att användas i felsökningsärenden. Backuper lagras så länge vi har rätt att lagra dem enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut.

Senast uppdaterat november 2022