Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Träffa våra medarbetare

Hos TFF arbetar drygt 100 personer och vi sitter i moderna och trevliga lokaler i centrala Stockholm. Inom organisationen finns ett antal olika yrkesgrupper och arbetsområden:

Handläggare på Kundcenter

Som kundcenterhandläggare informerar du våra kunder om den lagstadgade trafikförsäkringsavgiften och hjälper dem att hitta betalningslösningar. Det sker i huvudsak via telefon. Du gör även utredningar kopplade till våra ärenden samt ansvarar för olika specialuppgifter.

Du arbetar på vårt Kundcenter som har cirka 40 medarbetare.

För att trivas hos oss behöver du ha ett lösningsinriktat arbetssätt, ett genuint intresse för att hjälpa andra och förmåga att förmedla information på ett lättförståeligt sätt. Vi arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling och coaching för att möta våra kunder på bästa sätt.

Träffa Annica som är kundcenterhandläggare

Skadereglerare

Som skadereglerare arbetar du med skador på person eller egendom som orsakats av oförsäkrade, okända och utländska motorfordon. Vi reglerar skadorna enligt samma regler som om fordonen vore trafikförsäkrade.

Du arbetar på Skadeavdelningen som har 20 medarbetare.

Att ha en positiv attityd och visa respekt mot varandra är viktigt. För att trivas hos oss behöver du ha ett flexibelt arbetssätt och stort intresse för att hjälpa andra på ett professionellt sätt utifrån det regelverk som finns. Du ska ha förmåga att fatta självständiga beslut som kunderna förstår. Hos oss är det viktigt med personlig utveckling, både genom att ta intryck av det som sker i vår omvärld samt att byta kunskaper och erfarenheter inom gruppen, vilket sker spontant eller via möten och mentorskap. Vi har individuella uppföljningssamtal varje månad för att alla på bästa sätt ska kunna utvecklas i sin roll som skadereglerare.

Träffa Michaela som är sakskadereglerare
Träffa Mats som är personskadereglerare

Jurist

Som jurist arbetar du dels med att stötta medarbetarna på Kundcenter med de frågor som uppkommer i deras dagliga verksamhet, dels med att självständigt driva de tvister som uppstår i och med TFF:s arbete med att ta in trafikförsäkringsavgiften.

Du arbetar inom juristgruppen som har 8 medarbetare.

Tillsammans hanterar vi cirka 1.600 tvister om året, varför det är viktigt att kunna fatta snabba och självständiga beslut. Som jurist hos oss får du mycket stor processvana. Förutom den naturliga kompetensutveckling du får av att arbeta med jurister med mer än 30 års erfarenhetet av processande, erbjuder vi externa utbildningar inom relevanta områden.

Träffa Helena som är jurist

Medarbetare inom Affärsutveckling

Affärsutveckling består av medarbetare med expertkompetens inom systemutveckling, kravställning, affärsanalys, processutveckling, kapitalförvaltning, projektledning och löpande systemförvaltning.

Avdelningen är verksam inom hela TFF:s område och har sju egna medarbetare samt ansvarar för inköp och ledning av konsulter till TFF.

Som medarbetare inom Affärsutveckling tar du stort ansvar för dina egna arbetsuppgifter och din personliga utveckling. Kontinuerlig vidareutbildning krävs för att kunna möta de höga krav som ställs på avdelningen. Du måste kunna samarbeta med avdelningens medarbetare såväl som med externa leverantörer och mottagare av våra system och tjänster. Detta ställer stora krav på förmågan att kunna lyssna, argumentera och lära nytt.

Träffa Malin som är verksamhetsutvecklare inom digitalisering


Dessa är de största yrkeskategorierna inom TFF. Men vi har även medarbetare som arbetar inom exempelvis administration och verksamhetsuppföljning.