Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Här finns Trafikförsäkringsföreningens (TFF) årsredovisning och hållbarhetsrapport för de fem senaste åren som pdf:er.

Årsredovisning

Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2017