Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Här finns Trafikförsäkringsföreningens (TFF) årsredovisning och hållbarhetsrapport för de fem senaste åren i pdf-format.

Årsredovisning

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport 2020
Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2018

Hållbarhetsrapport 2017