Vad gäller efter Brexit?

TFF bevakar utvecklingen vad gäller Storbritanniens utträde ur EU. Informationen uppdateras här på webbplatsen så snart vi vet vad som gäller och vilka konsekvenser det får för dig som ska bila i Storbritannien. Det kan till exempel komma att krävas ett grönt kort. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag inför planering av resa.

Stäng

Kontaktuppgifter till trafikförsäkringsbolag

Under denna rubrik finns kontaktuppgifter till svenska och utländska trafikförsäkringsbolag samlade.

Medlemsbolag visar en förteckning över alla medlemsbolag i TFF. Enligt svensk lag måste alla trafikförsäkringsbolag som är verksamma i Sverige vara medlemmar i TFF.

Skaderegleringsrepresentanter visar vilken representant ett svenskt bolag har i utlandet, i enlighet med EUs 4:e motorförsäkringsdirektiv. 

Informationscenter finns i alla EES-länder och i Schweiz. De har uppgift om vilka skaderegleringsrepresentanter som det egna landets försäkringsbolag har utsett i andra länder. De kan också tala om var ett fordon är försäkrat. TFF ska även lämna motsvarande uppgifter om ett fordon som hör hemma i ett annat EES-land, i den mån vi har tillgång till uppgifterna.

Korrespondenter företräder utländska partens försäkringsbolag vid trafikskada i Sverige.