Begränsade öppettider i vårt kundcenter följande dagar:

Tisdag 11 December stänger vi kl 14:00.

Torsdag 13 December stänger vi kl 15:00.

Onsdag 19 December har vi stängt mellan kl 13:30 -- 15:30.

Under julhelgerna 21 December t.o.m 4 Januari stänger vi kl 16:00.

Kontakta oss gärna via detta formulär

Stäng

Kontaktuppgifter till trafikförsäkringsbolag

Under denna rubrik finns kontaktuppgifter till svenska och utländska trafikförsäkringsbolag samlade.

Medlemsbolag visar en förteckning över alla medlemsbolag i TFF. Enligt svensk lag måste alla trafikförsäkringsbolag som är verksamma i Sverige vara medlemmar i TFF.

Skaderegleringsrepresentanter visar vilken representant ett svenskt bolag har i utlandet, i enlighet med EUs 4:e motorförsäkringsdirektiv. 

Informationscenter finns i alla EES-länder och i Schweiz. De har uppgift om vilka skaderegleringsrepresentanter som det egna landets försäkringsbolag har utsett i andra länder. De kan också tala om var ett fordon är försäkrat. TFF ska även lämna motsvarande uppgifter om ett fordon som hör hemma i ett annat EES-land, i den mån vi har tillgång till uppgifterna.

Korrespondenter företräder utländska partens försäkringsbolag vid trafikskada i Sverige.