Sök och visa dokument

Här nedan finns material för medarbetare vid TFF:s medlemsbolag. 
För att se materialet måste du vara inloggad. 

  • Använd sökregistren i biblioteket eller sökrutan till höger här nedan för att hitta rätt dokument. För cirkulär finns sökregister för både ämnesområden och utgivningsår. Asterisk* kan användas för del av sökord i sökrutan.

  • Cirkulär utgivna före 2004 finns inte i detta bibliotek. Kontakta oss för frågor om specifikt cirkulär på mejladress dokumentbibliotek@tff.se.

  • Biblioteket fungerar bäst i Edge, Chrome och Firefox. I Internet Explorer kan problem med filhämtning förekomma. Om dokument  öppnas direkt eller laddas ner på din dator beror på inställningarna i din webbläsare.

Information om behörighet och inloggning - se sidan Dokumentbibliotek.

Frågor? Kontakta dokumentbibliotek@tff.se