Dokumentbibliotek för TFF:s medlemsbolag

Dokumentbiblioteket är endast tillgängligt för medarbetare vid Trafikförsäkringsföreningens medlemsbolag. Här finns cirkulär, Systemhandboken med mera.

OBS - Systemhandboken revideras just nu och är därmed inte tillgänglig. 

Läs mer nedan.

Logga in (endast för försäkringsbolag)

OBS!
Privatpersoner och myndigheter med frågor om oförsäkrat fordon, skada eller faktura - använd Mina Sidor eller Kontaktsidan.

Så här skapar du inloggning till biblioteket. Läs igenom hela nedanstående instruktion innan ny användare skapas. Åtkomst och behörighet styrs på domän i användarens e-mejladress. 

  1. Användare (medarbetare vid TFF:s medlemsbolag) skapar själv inloggning och lösenord via inloggningslänken här ovan.

  2. I inloggningsrutan som kommer upp, välj Skapa ny användare.

  3. Som användarnamn anger du din e-mejladress. Skapa eget lösenord med de angivna säkerhetskraven. Gå till din mejl och klicka på länken i aktiveringsmejlet.

Utländskt bolag med svensk representant
Vissa utländska försäkringsbolag företräds av svensk byrå som inte är medlem i TFF. Dessa finns inte upptagna i den automatiska behörighetsfunktionen. Kontakta oss för behörighet på dokumentbibliotek/at/tff/punkt/se. 

Glömt lösenord?
TFF administrerar inte lösenorden; den funktionen ligger i systemet. Vid glömt lösenord skapar användaren själv nytt lösenord i inloggningsrutan.

Användarkonto upphör
Användarkonto som varit inaktivt i 12 månader raderas. Användare kan därefter skapa ny inloggning vid behov. Om ett bolag upphör vara medlem i TFF tas domänen bort från behörighetslistan och användarkonton upphör att fungera. Vidare kan behörighet komma att dras in vid felaktig användning av biblioteket.

Webbläsare
Biblioteket fungerar bäst i Edge, Chrome och Firefox. Om dokument  öppnas direkt eller laddas ner på din dator beror på inställningarna i din webbläsare.

Logga in till dokumentbiblioteket här

OBS!
Privatpersoner och myndigheter med frågor om oförsäkrat fordon, skada eller faktura - använd Mina Sidor eller Kontaktsidan.

Frågor om dokumentbiblioteket (endast för försäkringsbolag)? Kontakta dokumentbibliotek/at/tff/punkt/se.