Dokumentbibliotek för TFF:s medlemsbolag

Dokumentbiblioteket är endast tillgängligt för medarbetare vid Trafikförsäkringsföreningens medlemsbolag. Här finns cirkulär, Systemhandboken med mera. Läs mer nedan.

Logga in (endast för försäkringsbolag)

OBS!
Privatpersoner och myndigheter med frågor om oförsäkrat fordon, skada eller faktura - använd Mina Sidor eller Kontaktsidan.

Så här skapar du inloggning till biblioteket. Läs igenom hela nedanstående instruktion innan ny användare skapas. Åtkomst och behörighet styrs på domän i användarens e-mejladress. 

  1. Användare (medarbetare vid TFF:s medlemsbolag) skapar själv inloggning och lösenord via inloggningslänken här ovan.

  2. I inloggningsrutan som kommer upp, välj Skapa ny användare.

  3. Som användarnamn anger du din e-mejladress. Skapa eget lösenord med de angivna säkerhetskraven. Gå till din mejl och klicka på länken i aktiveringsmejlet.

Utländskt bolag med svensk representant
Vissa utländska försäkringsbolag företräds av svensk byrå som inte är medlem i TFF. Dessa finns inte upptagna i den automatiska behörighetsfunktionen. Kontakta oss för behörighet på dokumentbibliotek/at/tff/punkt/se. 

Glömt lösenord?
TFF administrerar inte lösenorden; den funktionen ligger i systemet. Vid glömt lösenord skapar användaren själv nytt lösenord i inloggningsrutan.

Användarkonto upphör
Användarkonto som varit inaktivt i 12 månader raderas. Användare kan därefter skapa ny inloggning vid behov. Om ett bolag upphör vara medlem i TFF tas domänen bort från behörighetslistan och användarkonton upphör att fungera. Vidare kan behörighet komma att dras in vid felaktig användning av biblioteket.

Webbläsare
Biblioteket fungerar bäst i Edge, Chrome och Firefox. Om dokument  öppnas direkt eller laddas ner på din dator beror på inställningarna i din webbläsare.

Logga in till dokumentbiblioteket här

OBS!
Privatpersoner och myndigheter med frågor om oförsäkrat fordon, skada eller faktura - använd Mina Sidor eller Kontaktsidan.

Frågor om dokumentbiblioteket (endast för försäkringsbolag)? Kontakta dokumentbibliotek/at/tff/punkt/se.