Gamla länken till Systemhandboken upphör i mars 2020!

En ny yta för Systemhandboken hittar du under sidan Dokumentbibliotek. Alla tidigare användare av Systemhandboken måste skapa ny användare (med nya inloggningsuppgifter) på den nya sidan.

Systemhandboken riktar sig till medarbetarna hos våra medlemsbolag och används för administration och systemutveckling gällande trafikförsäkringssystem. Handboken är ett stöd för anställda inom försäkringsbranschen.

Gamla länken till Systemhandboken upphör gälla i mars 2020.