Vi har ändrade telefontider med anledning av Covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter

TFF har sedan tidigare överenskommelse med bussbranschen respektive med åkeriföretagen om beräkningsregler vid beräkning av stilleståndsersättning vid trafikförsäkringsskada. Applikationen har tagits fram för att parterna, och de som parterna rekommenderar ska använda samma beräkningsregler, enkelt och effektivt ska kunna göra beräkningen.

Vem ansvarar?

TFF är ansvarig för all den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten för TFF om inget annat anges. Om TFF inte har fått uppgifterna direkt av dig kan vi ha fått dina personuppgifter från din arbetsgivare. De lämnade uppgifterna ansvarar arbetsgivaren för men TFF ansvarar för den behandling som sker hos oss.

Vem registreras?

Du som registreras gör det i egenskap av anställd eller företrädare för ett företag som är part i någon av överenskommelserna, eller medlem eller representant för en medlem hos någon av parterna.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, företag, telefonnummer och e-postadress.

Vem kan se dina uppgifter?

Den hos ditt företag som är upplagd som administratör i systemet. I övrigt är det IT-personal hos vår underleverantör som har hand om drift och förvaltning samt underhåll av systemet som kan komma att se uppgifterna vid hjälp med tillgång till tjänsten, felsökning, rättelse och utveckling. Vi och de vi lämnar uppgifterna till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifter inte uppgifter längre än nödvändigt. Tiden är beroende av att du eller din arbetsgivare, alternativt din uppdragsgivare, meddelar oss att du inte längre behöver ha tillgång till applikationen. Vi gör årligen en kontroll att uppgifterna är aktuella och korrekta.

Vad grundar vi vår behandling på?

TFF har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna ge personer tillgång till applikationen och hantera behörigheter som ett led i fullföljandet av ett avtal med företrädare för bussföretagen respektive för åkeriföretagen.

TFF har även ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för:

  • att analysera användningen av applikationen. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla informationsgivning och funktionalitet.
  • till exempel felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra applikationen. Behandlingen är nödvändig för att skydda och utveckla applikationen.
  • ta fram rapporter och statistik. Behandlingen är nödvändig för att följa upp och utvärdera vår verksamhet.
  • kommunikation och besvarande av eventuella frågor. Behandlingen är nödvändig för att ge dig god service.
  • att behandla sådana personuppgifter som är nödvändiga för att samverkan mellan TFF och medlemsföretag eller annan juridisk person, myndighet, företag eller organisation ska fungera och för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift är felaktig kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.