Stilleståndsberäkning för tunga fordon

Stilleståndsberäkning för tunga fordon (lastbil, släpvagn och buss) används som stöd vid skadereglering. Beräkningen riktar sig i första hand till medarbetarna hos TFF:s medlemsbolag samt vissa större företag inom Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag.

För att få tillgång till stilleståndsberäkningen krävs behörighet med inloggning. Varje försäkringsbolag samt vissa större åkeri- och bussföretag har en utsedd administratör som hanterar behörighet och frågor som rör stilleståndsberäkningen.

Om du har frågor som rör stilleståndsberäkning för tunga fordon, sänd ett mejl till: stillestandsberakning@tff.se

Förändringar från 15 april 2020 påverkar dig som användare

Du som använder applikationen för stilleståndsberäkning kommer från och med detta datum att märka av förändringar.

Vissa är ett led i utvecklingen och förbättrar för dig som användare: Du kan nu hantera lastbil, släp och buss i en och samma applikation och applikationen har ett nytt utseende. Andra förändringar behöver genomföras för att anpassa applikationen till gällande dataskyddslagstiftning.

Förändringarna kommer dock att innebära ett visst besvär för dig som användare. Vi ber om ursäkt för detta men ber dig uppmärksamma att:

  • Du måste kontakta din administratör för att bli upplagd som användare på nytt.

  • De kalkyler som du har sparat i applikationen försvinner.

  • Du har inte längre möjlighet att spara kalkyler i applikationen. (Spara istället en pdf av kalkylsammanställningen på din egen dator).

 
 

Stilleståndsberäkning