Cirkulär

Här nedan publiceras A-cirkulär (offentliga) med bland annat sådana beslut från TFF:s styrelse som berör alla medlemsbolag. B-cirkulär (branschinterna) finns i Dokumentbiblioteket, vilket endast är tillgängligt för TFF:s medlemsbolag. För äldre cirkulär än nedanstående, vänligen kontakta TFF Stab. Information från det internationella samarbetet finns på Council of Bureaux webbplats.

A 1 2021 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor

A 2 2020 - Information om gröna kortets utseende
A 1 2020 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor

A1 2019 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor mellan vållande och reglerande bolag

A1 2016 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor mellan vållande och reglerande bolag
A2 2016 - Cirkulär avseende återförsäkring (kontakta TFF för cirkuläret)

A1 2015 - Behandling av personuppgifter inom utredningsverksamhet

A1 2014 - Redovisningsrekommendation

A1 2010 - Falska gröna kort

A1 2009 - Behandling av uppgifter om hälsa

A1 2008 - Återförsäkring

A3 2007 - Redovisningsrekommendation
A2 2007 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A1 2007 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet

A7 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A6 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A5 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A4 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A3 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A2 2006 - Nya medlemsbolag TFF 
A1 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet

A7 2005 - Avtal med TeliaSonera AB angående trafikskadeersättning
A6 2005 - Det internationella trafiksamarbetet
A5 2005 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor mellan vållande och reglerande bolag
A4 2005 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A3 2005 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet 
A2 2005 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A1 2005 - Svenska Kommunförbundet - nytt avtal om trafikskadeersättning

A8 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A7 2004 - Värdesäkring av trafiklivräntor
A6 2004 - Avtal med Banverket angåene trafikskadeersättning
A5 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A4 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A3 2004 - Rekommendation angående trafiklivräntor
A2 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A1 2004 - Värdesäkring av trafiklivräntor