Driftstörning

Vi har fortsatta tekniska problem och kan inte svara på frågor om krav. Vi kan inte heller visa skuld- och ärendeinformation på Mina sidor.

Skadeavdelningen har öppet som vanligt.

Vi beklagar och arbetar med att åtgärda detta och ber dig att återkomma på torsdag.Tänk på att telefonkön kan vara lång p g a störningarna. 

Stäng

Cirkulär

Här nedan publiceras A-cirkulär (offentliga) med bland annat sådana beslut från TFF:s styrelse som berör alla medlemsbolag. B-cirkulär (branschinterna) finns i Dokumentbiblioteket, vilket endast är tillgängligt för TFF:s medlemsbolag. För äldre cirkulär än nedanstående, vänligen kontakta TFF Stab. Information från det internationella samarbetet finns på Council of Bureaux webbplats.

A 1 2021 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor

A 2 2020 - Information om gröna kortets utseende
A 1 2020 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor

A1 2019 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor mellan vållande och reglerande bolag

A1 2016 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor mellan vållande och reglerande bolag
A2 2016 - Cirkulär avseende återförsäkring (kontakta TFF för cirkuläret)

A1 2015 - Behandling av personuppgifter inom utredningsverksamhet

A1 2014 - Redovisningsrekommendation

A1 2010 - Falska gröna kort

A1 2009 - Behandling av uppgifter om hälsa

A1 2008 - Återförsäkring

A3 2007 - Redovisningsrekommendation
A2 2007 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A1 2007 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet

A7 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A6 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A5 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A4 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A3 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A2 2006 - Nya medlemsbolag TFF 
A1 2006 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet

A7 2005 - Avtal med TeliaSonera AB angående trafikskadeersättning
A6 2005 - Det internationella trafiksamarbetet
A5 2005 - Överföring av kapitalvärde av trafiklivräntor mellan vållande och reglerande bolag
A4 2005 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A3 2005 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet 
A2 2005 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A1 2005 - Svenska Kommunförbundet - nytt avtal om trafikskadeersättning

A8 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A7 2004 - Värdesäkring av trafiklivräntor
A6 2004 - Avtal med Banverket angåene trafikskadeersättning
A5 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A4 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A3 2004 - Rekommendation angående trafiklivräntor
A2 2004 - Det internationella trafikförsäkringssamarbetet
A1 2004 - Värdesäkring av trafiklivräntor