Cirkulär

En ny yta för A- och B-cirkulär finns under sidan Dokumentbibliotek.

Här hittar du bland annat beslut från vår styrelse som berör alla medlemsbolag. Cirkulären är uppdelade efter det år de publicerades och finns i rubriklistan till vänster.

Information från det internationella samarbetet hittar du på Council of Bureaux webbplats.