Stöldskydd

Försäkringsbranschens rekommendation TFF 2017:01 utgåva 2
Rekommendation om elektroniskt stöldskydd för traktorer, terrängfordon och motorredskap

Trafikförsäkringsföreningen har i samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen utarbetat vissa normer avseende stöldskydd för fordon (TFF-normer). Dessa distrubueras av Stöldskyddsföreningen.
Stöldskyddsföreningen - TFF-normer