Systemhandboken

Systemhandboken riktar sig till medarbetarna hos våra medlemsbolag och används för administration och systemutveckling. Handboken är ett stöd för anställda inom försäkringsbranschen.

För att få tillgång till systemhandboken krävs en särskild behörighet med inloggning. Varje försäkringsbolag har en utsedd kontaktperson som hanterar frågor kring TFB/VTR - Systemhandboken.

Klicka här för att komma till Systemhandboken