Stilleståndsberäkning för lastbilar och bussar

Stilleståndsberäkning för lastbilar och bussar riktar sig i första hand till medarbetarna hos våra medlemsbolag samt vissa större företag inom Sveriges Åkeriföretag och Svenska Bussbranschens Riksförbund. Beräkningen används som stöd vid skadereglering.

För att få tillgång till Stilleståndsberäkningen lastbilar och bussar krävs en särskild behörighet med inloggning.

Varje försäkringsbolag samt vissa större åkeri- och bussföretag har en utseddkontaktperson/ systemansvarig som hanterar behörighet och frågor kring Stilleståndsberäkningen.

Kontaktperson stilleståndsberäkning: 

Carina Petterson, TFF
carina.pettersson@tff.se
08-522 782 13